Hitta, jämför & välj!

Givarguiden är ett verktyg som tillhandahåller översiktlig och jämförbar information om organisationer som arbetar med välgörenhet. Vi hjälper givare att hitta organisationer som kombinerar alla de faktorer du tycker är viktiga, och arbetar aktivt med att vägleda givare så de kan ge med både hjärta och hjärna.

Något spännande är på gång

Även en liten organisation behöver se över sina system och utvecklas med jämna mellanrum. Det vet vi, därför kommer vi att arbeta med att validera våra utvärderingssystem under 2019-2020. I och med detta kommer granskningen för 2019 att utgå. På Givarguiden.se kan du ta del av senaste granskningarna från 2018.

Charity Rating genomför årligen över 200 granskningar av ideella föreningar och stiftelsers verksamhet för att hjälpa givare att göra medvetna och informerade val när de donerar pengar. Vi vet att bidragsgivare ger med hjärtat, genom våra granskningar på Givarguiden.se kan du ge med hjärtat och hjärnan – Det är det som är vår idé.