Hitta, jämför & välj!

Givarguiden är ett verktyg som tillhandahåller översiktlig och jämförbar information om organisationer som arbetar med välgörenhet. Vi hjälper givare att hitta organisationer som kombinerar alla de faktorer du tycker är viktiga, och arbetar aktivt med att vägleda givare så de kan ge med både hjärta och hjärna.