Postad av & sparad under Information.

FN:s femtonde hållbarhetsmål lyder: Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald. Biologisk mångfald är en avgörande grund för jordens livsuppehållande system och vår nuvarande och framtida välfärd vilar på denna grund.  En långsiktigt hållbar användning av naturresurser och ekosystemtjänster är en viktig faktor för att människor ska kunna ta sig ur fattigdomen permanent.

I samband med att vi uppmärksammar FN:s femtonde hållbarhetsmål vill vi tipsa om två organisationer från vår gröna lista som på olika sätt arbetar för miljön:

Vi-skogen planterar träd har till ändamål att genom plantskolor, trädplantering och andra åtgärder i samband därmed bidra till ekologisk balans och till bättre och tryggare försörjning för de fattiga och sämst ställda i områden som hotas av ekologisk utarmning.

Håll Sverige Rents främsta uppdrag är att minska nedskräpningen, främja återvinningen och främja individers och organisationers miljövårdsansvar. Ett sätt de gör detta på är att påverka och förändra människors attityder och beteende till nedskräpning – att helt enkelt få människor att låta bli att skräpa ned.

Share Button

Kommentera

  • (kommer inte att publiceras)