Postad av & sparad under Information.

I förra veckan rapporterade både DI och Expressen om att bidragsgivare lämnar Rädda Barnen som en följd av förslaget på höjd arvodering till styrelseordföranden. Rubriker så som ”Miljonregn när Palm tar över Rädda Barnen” kan skapa en onyanserad bild och Charity Rating vill hjälpa dig att reda ut vad det är som faktiskt har hänt.

Inför Rädda Barnens riksmöte hade valberedningen kommit med förslag på nya representanter och föreslog även ett nytt arbetssätt där valberedningen vill se ordföranden arbeta på heltid med uppdraget, ett arbete som innefattar att leda styrelsen, leda sin generalsekreterare och representera Rädda Barnen gentemot medlemmar, politiker och makthavare. I och med det nya arbetssättet föreslogs ett arvode på 46 800 kronor i månaden. Denna nya lönekostnad fick givare att reagera och flera månadsgivare har valt att avsluta sitt givande. Tidigare ordförande, Inger Ashing, har inte arbetat på heltid med uppdraget och har rätt till 20 000 kronor per månad men har valt att avstått från att ta emot detta.

Med rubriker som innefattar ord som ”miljonregn” och ”chockhöjning” kan en onyanserad bild av situationen skapas. Det nya arbetssättet var på beslutsnivå efter ett förslag från valberedningen och var ännu inte genomröstat av riksstämman. För att beslutet skulle ha godkänts krävs det att Rädda Barnens medlemmar själva röstar igenom förslaget. Efter kritik har nu förslaget dragits tillbaka. Olyckligtvis har Rädda Barnen tappat månadsgivare i samband med att förslaget presenterats.

I sammanhanget bör det också kommenteras att ideellt arbete inte per automatik är lika med oavlönat arbete. Ideella organisationer verkar på en konkurrensutsatt marknad och det är viktigt att förstå att anställda och förtroendevalda kan avlönas. Charity Rating anser att varje organisations styrelse bör vara kompetent nog att avgöra lämpligt arvode till anställda och förtroendevalda.

Share Button

Kommentera

  • (kommer inte att publiceras)