Postad av & sparad under Information.

En fortsatt kvinnlig sektor

Med anledning av den Internationella kvinnodagen har Givarguiden gjort en kartläggning av könsfördelning bland anställda i den ideella sektorn. Vi har tittat närmare på de tjugo största organisationerna i Givarguiden. Av de tjugo undersökta organisationer har sjutton stycken en övervägande majoritet kvinnliga anställda. Av de tre organisationer där kvinnor inte är i majoritet är det en organisation som inte har några anställda, alltså är det enbart två organisationer som har majoriteten manligt anställda. I de två organisationerna där män är i majoritet, jobbar i genomsnitt 48 % kvinnor. I genomsnitt jobbar det 37 % och 63 % kvinnor i de 20 största organisationerna.

Bland styrelseledamöterna är könsfördelningen något jämnare men även där är kvinnorna i majoritet. I genomsnitt består styrelserna i de tjugo största organisationerna av 58 % kvinnor och 42 % män. 13 av de 20 organisationerna har består av en styrelse bestående av majoriteten kvinnor.

Share Button

Kommentera

  • (kommer inte att publiceras)