Postad av & sparad under Information.

Under 2012 började EU-medborgare som lever i utsatthet i större utsträckning än tidigare söka sig till Sverige, en del för att plocka bär eller söka arbete och andra för att tigga. I november 2015 bedömdes antalet vara cirka 4700 individer. Av dessa beräknas cirka 70-100 bara barn. Myndigheter, kommuner, företag och privatpersoner står många gånger handfallna och vet inte hur de ska agera. Idag presenterade regeringens samordnare Martin Valfridsson rapporten  Framtid sökes. Slutredovisning av nationella samordnaren för utsatta EU-medborgare (SOU 2016:6). Med utsatta EU-medborgare avser rapporten personer som är medborgare i ett annat EU-land men som saknar uppehällsrätt i Sverige vilket innebär att man har betydligt mycket sämre möjligheter att få tillgång till välfärd här. Uppehällsrätt får man förenklat om man bedöms ha goda möjligheter till arbete eller redan har ett arbete.

Rapportförfattaren menar att skänka pengar till den som tigger inte leder till någon långsiktig förändring för gruppen samt att det riskerar att cementera tiggarrollen. Rapportförfattaren rekommenderar istället att stötta de svenska organisationer som har ett genomtänkt och långsiktigt arbete i Rumänien och Bulgarien, för att på lång sikt bidra till att fattigdom och utanförskap bryts. I glappet mellan vad kommunens socialtjänst har rätt att erbjuda och behoven EU-medborgare som lever i utsatthet, har civila samhället tagit ett stort ansvar. Flera organisationer i Givarguiden arbetar med denna typ av frågor.

Med anledning av rapporten vill därför Givarguiden idag tipsa om ett antal organisationer som arbetar med EU-medborgare som lever i utsatthet i framförallt Bulgarien och Rumäninen samt här hemma i Sverige:

Erikshjälpen arbetar för att romska familjer ska hitta sätt att försörja sig på så att barnen kan få en trygg uppväxt med tak över huvudet, mat i magen och skolgång.

Hoppets Stjärna arbetar främst med att förbättra situationen för barn med funktionsnedsättningar i Rumänien och Moldavien. De arbetar också för att förhindra att barn hamnar på gatan.

Röda Korset i Sverige stödjer de lokala Röda Korset i Rumänien som arbetar i de mest utsatta områdena i landet. De arbetar för att barn ska kunna gå i skolan och få skolmat och läromaterial, för förbättrad hälsa genom sjukvård, information och utbildning, samt stödjer aktiviteter som ger möjlighet till jobb.

Läkare i Världen driver en klinik som vänder sig aktivt till alla personer som vistas i Sverige som saknar sjukförsäkring samt erbjuder juridisk rådgivning och psykosocialt stöd till personer som inte har tillgång till det svenska systemet.

 

 

Share Button

Kommentera

  • (kommer inte att publiceras)