Effekt-vs-Resultat_bild 2

 

Omställningen från resultat till effekt

Det talas allt oftare om att ideella organisationer ska mäta sina sociala effekter, snarare än att titta på utfall och resultat. Det innebär att organisationer ska se till den samhällsnytta de bidrar med istället för att presentera sitt arbete genom kostnader och procentsatser – att gå från redogörelse av resultat till mätning av effekter.

 

Varför skall man mäta sociala effekter?

Säg till exempel att en organisation har som mål öka tillgången på utbildning genom att bygga nya skolor. Ett utfall kan då vara att en skola med plats för ett visst antal elever byggs. Däremot kanske resultatet bara blir att en tredjedel av det maximala antalet elever faktiskt börjar på skolan, av olika anledningar. Vidare kan den faktiska effekten av skolbygget vara en annan, till exempel eftersom majoriteten av de elever som började på skolan redan hade tillgång till någon annan form av utbildning. Att redogöra resultat är en start, men ger i vissa fall inte en helt rättvisande bild av vad organisationens arbete faktiskt åstadkommit.

 

Att mäta sociala effekter

Att mäta sociala effekter är att ta ett steg längre än att bara titta på resultaten av en organisations arbete. Om du vill veta mer om effektmätning kan du kontakta oss eller ladda ner European Venture Philanthropy Association’s (EVPA) bok ”Att mäta sociala effekter: En handbok för sociala investerare” som finns att ladda ner på www.evpa.eu.com.

Har du frågor eller vill veta mer om Givarguiden? Skicka ett mail till info@givarguiden.se

Share Button

Kommentera

  • (kommer inte att publiceras)