Postad av & sparad under Information.

Hur kan du som givare vara med och påverka? Nyligen uppmärksammade SvD Givarguidens nya funktion som ger givare möjligheten att se vilka organisationer i Givarguiden som upprättat riktlinjer för ansvarsfull och hållbar kapitalförvaltning. Att funktionen blev verklighet är tack vare tips från trebarnspappan Bo Thorén som länge engagerat sig i frågan om fossil fria investeringar. Bo kontaktade Charity Rating – Givarnas intresseorganisation som står bakom Givarguiden och berättade att han upptäckt att det flera ideella organisationer inte tar avstånd från fossila bränslen i sin kapitalplacerings policy, vilket slutligen resulterade i Givarguidens nya funktion.

Till vardags jobbar Bo Thorén med  mjukvaruutveckling som konsult. Han fick upp ögonen för klimatfrågan och i synnerhet hållbar kapitalförvaltning under 2012. Bo var trött på att lite hände i frågan trots att miljöfrågan ofta diskuteras. Ett år senare fick Bo möjlighet att jobba med hållbar kapitalförvaltning på heltid. När han gjorde efterforskningar såg han att i princip ingen, vare sig det var politiska partier, universitet eller ideella organisationer, hade formulerat ett avståndstagande för att inte investera i fossila bränslen, något som förvånade Bo.

Det är en väldigt enkel grej att göra. Alla kommuner, oberoende om man har pengar eller inte, kan ha ett dokument med en placeringspolicy. Det handlar om att få bollen i rullning, göra en symbolisk handling. Det är ett sätt att få opinionen att svänga mot fossila bränslen” säger han. Många talar om avkastning men ”till vilket pris?” undrade Bo Thorén.

Bo drev frågan under ett par års tid och var då i kontakt med flera lärosäten och organisationer som reagerade olika. Inom vissa ideella organisationer beskriver han hur det var hopplöst att få någon att reagera på frågan. Anledningen att frågan inte lyfts mer inom ideell sektor är för att organisationer ogärna säger nej till pengar tror han. Man vill inte komma på kant med potentiella givare. En organisation som Bo var i kontakt med förändrade sin policy men ville gärna inte gå ut med det offentliga och visa sig bättre än någon annan.

Under de åren Bo arbetat med frågan har han haft stor påverkan. Bland annat har Svenska Kyrkan, Chalmers, Helsingborgs kommun, WWF och Centerpartiet tagit ställning i frågan och tagit avstånd från placeringar i fossila bränslen i sin investeringspolicys. Bo tror att hans oberoende som privatperson hade mycket att göra med hans framgång. Att han ringde till organisationer som en bekymrad far, snarare än som representant för en organisation, bedömer Bo som viktigt för hans framgång. Han råder andra som vill engagera sig att inte underskatta enträget arbete och vilken påverkan ett telefon samtal kan ha.

Genom att ta kontakt med Charity Rating och Givarguiden hoppades Bo att frågan om hållbar kapital förvaltning skulle uppmärksammas även i ideell sektor och bidra till att fler organisationer aktivt tar avstånd från investeringar i fossila bränslen. Givarguiden hoppas att vår kommande granskning både ska få fler organisationer att tänka efter samtidigt som de blir mer transparent mot sina givare.

Tack för tipset och tack för ditt engagemang Bo!

 

Har du förslag på hur Givarguiden kan utvecklas? Vill du vara med och bidra med idéer för en mer transparent sektor? Mejla info@givarguiden.se med dina förslag!

Share Button

Kommentera

  • (kommer inte att publiceras)