På Gröna Listan presenteras de organisationer som i årets granskning fått grön bedömning på alla parametrar*.

Årets uppdatering avslutades 2017-09-01 och Gröna Listan visar de organisationer som tills detta datum uppfyllt Givarguidens krav. De organisationer som erhållit grön bedömning får möjlighet att använda logotypen ”Granskad och godkänd av Givarguiden”, som du kan se nedan. Håll utkik efter denna logotyp när du skall ge!

 

 

 

 

 

 

 

 

Följande organisationer har DET 2017:

 

Amnesty International (Svenska Sektionen)
Assyrier utan gränser
Barncancerfonden
Barndiabetesfonden
Barnfonden
Blomsterfonden
BRIS
Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation
Civil Right Defenders
Clowner utan gränser
Diabetesfonden
Djurens rätt
Djurskyddet Sverige
ECPAT
Erikshjälpen
Forska utan djurförsök
Friends
Göteborgs Kyrkliga Stadsmission
Hand in hand
Hundstallet
Hungerprojektet
Human Bridge
Håll Sverige Rent
IndianChildren
Insamlingsstiftelsen för Abrigo Rainha Silvia
Jubileumsklinikens Cancerfond
Jämtlands läns cancer och omvårdnadsfond
Kids future
Kolmårdens insamlingsstiftelse
Kristna Fredsrörelsen
Kvinna till kvinna
Läkare i världen
Läkarmissionen
Läkare mot AIDS forskningsfond
Mind
Mentor Sverige
Min Stora Dag
Operation Smile
Oxfam Sverige
Parkinsonfonden
Plan Sverige
Radiohjälpen
Riksförbundet HjärtLung
Rotarys Läkarbank
Rädda Barnen
Röda korset
Scouterna
Sjöräddningssällskapet
SOS-Barnbyar
Spädbarnsfonden
Star och hope/Hoppets stjärna
Suicide Zero
Svalorna Indien-Bangladesh
Svenska Afghanistankommittéen
Svenska FN-förbundet
Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen
Svenska kyrkans Internationella arbete
Svenska sällskapet för Medicinsk Forskning
Svenska Naturskyddsföreningen
Sveriges Dövas Riksförbund
Teskedsordern
Tjejzonen
Tostan Sverige
Trosgnistan Mission
UNICEF
UNHCR Insamlingsstiftelse
WaterAid Sverige
Vi-skogen
World Animal Protection Sverige
World Childhood Foundation
World’s Childrens’s Prize Foundation
Zambian Association For Sustainable Project (ZASP)

 

 

*Stiftelser med offentliga stadgar tilldelas betyget Grått istället för Grönt. Givarguiden kan inte bedöma givarinflytandet i organisationen då stiftelser (till skillnad från föreningar och trossamfund) sällan har medlemmar, årsmöten eller demokratiskt valda styrelser.

Share Button

Kommentera

  • (kommer inte att publiceras)