Företag som skapar meningsfullt värde lyckas bättre – nio av tio av dagens konsumenter förväntar sig att företag engagerar sig i CSR-frågor men det måste göras genuint och i affärsmodellen.

Vi erbjuder konsultverksamhet inom Corporate Social Opportunity (CSO) för att hjälpa er som företag att:

1

IDENTIFIERA vad ni vill och kan göra

Vi tittar på affärsmodellen, kunderbjudandet och ert företags vision och hjälper er hitta rätt typ av organisation för er donation. Vi skapar ett partnerskap mellan er och organisationen, som bygger på samma gemensamma värdegrund.

2

AKTIVERA ert givande på fler nivåer och genom fler kanaler

Vi hjälper er att integrera och kommersialisera ert givande så att det blir en win-win situation för kunder, konsumenter, medarbetare och organisationerna. Vi skapar också ett långsiktigt åtagande där CSR (Corporate Social Responsibility) blir CSO (Corporate Social Opportunity).

3

INVOLVERA intressenter

Att involvera era medarbetare, kunder, konsumenter och övriga intressenter så att ni får ett aktivt engagemang för ert CSO arbete är något vi hjälper till med under hela processen. Samt att få en tydlighet i hur pengarna används och identifiera hur ert projekt bidrar till mer värde där era intressenter kan vara delaktiga.

Vi hjälper er att skapa VÄRDE genom ett aktivt välgörenhetsarbete.

Vill du veta mer? Kontakta info@charityrating.org

Share Button