Nyhetsikon-avdragsrättSedan 1 januari 2012 har du som givare möjlighet att göra skatteavdrag på dina gåvor enligt lagen om skattereduktion. Det betyder att du kan betala mindre i skatt om du gett pengar till välgörande ändamål.

Här nedan hittar du information om vem som kan få skatteavdrag och hur man gör. Är du väldigt nyfiken finns mer information i Skatteverkets broschyr här. Charity Ratings åsikt om den slopade avdragsrätten från och med 2016 finner ni på www.charityrating.org.

 

Vem kan göra avdrag?

En givare som är minst 18 år gammal, skänker minst 200 kr per tillfälle och minst 2,000 kr per år till ideella organisationer kan idag också sänka sin skatt. Detta förutsatt att organisationen man ger till har blivit godkända av skatteverket för att få ta emot avdragsgilla gåvor.

 

Hur mycket kan man dra av?

Lägsta totala gåvobelopp för att göra avdrag är 2,000 kr per år och det högsta beloppet som kan ges skattereduktion är 6,000 kr per år. Skatteavdraget ligger på 25 % av gåvosumman. Det maximala skatteavdraget är alltså 1,500 kr (25 % av 6,000 kr).

 

Vilka organisationer kan ta emot avdragsgilla gåvor?

En lista på de stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund, nedan kallat organisationer, som kan ta emot avdragsgilla gåvor kan ni hitta här.

Organisationerna som har godkänts för avdragsgilla gåvor och har bedömts som inskränkt skatteskyldiga vilket innebär att de är skattebefriade för sin ändamålsenliga verksamhet. Organisationerna har helt eller delvis som ändamål att bedriva hjälpverksamhet bland behövande (avser ekonomiskt behövande) eller att främja vetenskaplig forskning.

Organisationerna behöver årligen visa, i sin bokföring eller i sina räkenskaper, mottagna gåvor och hur de använt dessa. Redovisningen skall kontrolleras av minst en auktoriserad eller godkänd revisor.

Ni kan läsa mer om detta i broschyrerna Skatteregler för ideella föreningar, SKV 324 och Skatteregler för stiftelser, SKV 329, på skatteverkets hemsida.

Godkännande av avdragsgilla gåvomottagare gäller i tre år efter att beslutet meddelats organisationen. Organisationen som ansöker om godkännande betalar en ansökningsavgift på 10,000 kr vid ansökningstillfället och efter ett godkännande en årsavgift på 7,000 kr de följande åren efter ansökningsåret.

 

Hur gör man ett avdrag?

Gåvorna ska redovisas på kontrolluppgift som förtrycks i givarnas inkomstdeklararation. Gåvomottagaren är skyldig att lämna kontrolluppgifter för de gåvor som de tar emot, detta gäller dock ej för anonyma gåvor.

I kontrolluppgiften ska det totala beloppet av de skattereduktionsgrundade gåvorna uppges även om beloppet överstiger 6,000 kr.

Som givare behöver man sedan kontrollera att uppgifterna stämmer och skicka in sitt godkännande genom att signera inkomstdeklarationen.

 

Vill du ladda ner vår LÄTTLÄSTA guide till avdragsrätt? Klicka på länken nedan:

pdf_button Avdragsrätt

Share Button