Postad av & sparad under Information.

Sökes: Estradör

Har Du funderat på hur välgörenhets-Sverige fungerar bakom kulisserna? Undrat om just Dina pengar når fram? Eller tänkt på vad som får givare att ge?

Om Du känner igen Dig i de frågorna – fortsätt och läs http://bit.ly/2HshkLV

Foto: Allison Shamrell Pet Photography

Postad av & sparad under Pressmeddelande.

Charity Rating har genomfört en ny granskning av välgörenhetsorganisationer i Sverige. I år platsade 71 av 220 granskade organisationer på Gröna Listan. 

Varje år genomförs en granskning av organisationer i Sverige enligt Charity Ratings uppställda kriterier och med kompletteringar av organisationerna. Inom Givarguidens granskningsformat ges organisationerna Grön, Gul och Röd bedömning inom parametrarna Demokrati, Ekonomi, och Transparens (DET).

Under 2017 fortsatte Givarguiden att hjälpa till att höja förtroendet för det arbete som görs inom den ideella sektorn.

Under 2016 uppgick intäkterna till ideella organisationer och stiftelser med 90-konto till nästan 20 miljarder SEK. Charlotte Brandin, tillförordnad verksamhetschef för Charity Rating, menar att ”vi ser en trend mot ett ökat givande, och allmänhetens intresse och engagemang för den ideella sektorn och hur den arbetar ökar också.” Hon tillägger att ”det gör att vårt arbete blir mer utmanade, och att Gröna Listan har en viktig funktion att fylla.”

Givarguiden och Charity Rating kommer under hösten att uppmärksamma de organisationer som i år kom med på Gröna Listan. I en serie poster på Facebook och Twitter mellan den 24 november och 23 december, kan man hitta mer information om de organisationer som har kvalificerat sig för DET 2017.

Syftet med Givarguiden är att hjälpa givare ta grundade beslut genom att tillhandahålla översiktlig och jämförbar information om organisationer som arbetar med välgörenhet. Unikt för Givarguiden är att de granskade organisationerna inte betalar något för att finnas med, att de själva inte kan avsluta ett granskande samt att de inte kan vara medlemmar i organisationen som står bakom Givarguiden, Charity Rating. I och med årets uppdatering kommer Givarguidens databas att innehålla information om 220 organisationer.

Läs mer om Givarguidens bedömningskriterier på givarguiden.se och följ oss på Facebook.

Charlotte Brandin
Tillförordnad Verksamhetschef Charity Rating

charlotte.brandin@charityrating.org
076-557 05 37

***

Givarguiden drivs av den ideella föreningen Charity Rating Givarnas intresseorganisation. Har du frågor eller vill veta mer om Givarguiden eller Charity Rating, hör gärna av till info@charityrating.org eller ring/sms 076 557 05 37

Charity Rating är givarnas intresseorganisation och arbetar som en opartisk rådgivare och informationskälla. Med information och rådgivning hjälper vi givare att göra medvetna val i sitt givande. Genom att skapa förutsättningar för givaren att se ett tydligt resultat av sina insatser bidrar Charity Rating till att det blir både enklare och roligare att utveckla hållbara och långvariga ideella engagemang.

Följ Charity Rating och Givarguiden på Facebook
Följ Charity Rating och Givarguiden på Twitter

Postad av & sparad under Katastrofguider.

Kriget i Syrien har nu pågått i över fem år. Kriget präglas av extremt våld där civila områden har bombats och angreppen har ofta följts av anfall på räddningsteam och vårdmottagningar. Det har förekommit attacker med kemiska vapen. Evakuering av civila från Aleppo pågår och omkring 1.200 ska ha förts från den sista rebellkontrollerade delen av Aleppo till ett område väster om staden rapporterar DN. En läkare som leder det läkarlag som koordinerar en del av bussresorna från Aleppo rapporterar till nyhetsbyrån AFP att de evakuerade är i fruktansvärt tillstånd. Uppgifterna om hur många som finns kvar i östra Aleppo varierar mellan 30.000 och 50.000, rapporterar DN.

Givarguiden.se har sammanställt en guide med organisationer som arbetar på plats i Syrien. Läs hela guiden här.

Postad av & sparad under Katastrofguider.

Den 4 oktober nådde orkanen Matthew Haiti med vindstyrkor på över 60 meter i sekunden, nästan dubbelt så mycket som det blåste under stormen Gudrun i Sverige. På grund av den stora förödelsen och svårigheter att ta sig fram har det tagit tid att få en klar bild över omfattningen av katastrofen. Dödssiffran efter Matthew varierar och enligt nyhetsbyrån Reuters beräknas över 1000 personer ha omkommit. FN varnar för en stundande humanitär katastrof och minst 1,4 miljoner människor är i behov av humanitära insatser.

Läs mer »

Postad av & sparad under Uncategorized.

Intäkterna till de tjugo största insamlingsorganisationerna utgör 73% av Givarguidens totala intäkter. Andel privata medel i relation till totala insamlade medel varierar kraftigt organisationerna emellan. Cancerfonden, Barncancerfonden och Hjärt-Lungfonden är nästan uteslutande finansierade av privata medel, medan Svenska Afghanistankommittén, Diakonia och Forum Syd finansieras till mer än 90% av offentliga medel. Detta och mer visar Charity Ratings granskning av och jämförelse mellan de tjugo största organisationerna i Givarguiden. Läs mer »

Postad av & sparad under Information.

I förra veckan rapporterade både DI och Expressen om att bidragsgivare lämnar Rädda Barnen som en följd av förslaget på höjd arvodering till styrelseordföranden. Rubriker så som ”Miljonregn när Palm tar över Rädda Barnen” kan skapa en onyanserad bild och Charity Rating vill hjälpa dig att reda ut vad det är som faktiskt har hänt. Läs mer »