Postad av & sparad under Information.

Visste du att 58 % av svenskarna skänker pengar men var fjärde person har lågt förtroende för ideell sektor? Många väljer att ge till en etablerad organisation med ett känt varumärke som man litar på om man ska ge till välgörenhet. Charity Rating vill uppmana till att ge med både hjärta och hjärna och arbetar därför med informationsspridning, analys och utvärdering av ideella organisationer. Vi söker nu en analytiker som kommer att delta i granskningen av ideella organisationer. Tjänsten är en heltidstjänst över sommaren och för rätt person finns goda chanser till fortsatt arbete på deltid.

Läs mer »

Postad av & sparad under Information.

Hur kan du som givare vara med och påverka? Nyligen uppmärksammade SvD Givarguidens nya funktion som ger givare möjligheten att se vilka organisationer i Givarguiden som upprättat riktlinjer för ansvarsfull och hållbar kapitalförvaltning. Att funktionen blev verklighet är tack vare tips från trebarnspappan Bo Thorén som länge engagerat sig i frågan om fossil fria investeringar. Bo kontaktade Charity Rating – Givarnas intresseorganisation som står bakom Givarguiden och berättade att han upptäckt att det flera ideella organisationer inte tar avstånd från fossila bränslen i sin kapitalplacerings policy, vilket slutligen resulterade i Givarguidens nya funktion.

Läs mer »

Postad av & sparad under Information.

Att via kampanjer kunna förmedla känslor och samtidigt kunna visa på siffror som underbygger problematiken är två viktiga framgångsfaktorer för lyckas med kommunikationskampanjer i ideell sektor. Viktigt är också att veta vilket budskap man vill förmedla för att på så vis vara pricksäker i sin kommunikation. Detta var några av slutsatserna som vår panel bestående av Silvia Ernhagen, kommunikationschef på BRIS, Linus Almqvist kommunikationschef på Barncancerfonden och Tobias Smedberg från Agenda PR kom fram till.

Läs mer »

Postad av & sparad under Pressmeddelande.

Flera ideella organisationer som arbetar med fattigdomsbekämpning och människor på flykt saknar riktlinjer för att undvika kapitalplaceringar i företag som utvinner fossila bränslen. Nu lanserar Charity Rating en ny funktion som ger givare möjlighet att se om organisationen de stödjer investerar i vapen, pornografi, alkohol, tobak eller fossila bränslen. Genom att öka insynen hoppas Charity Rating att fler organisationer väljer att aktivt ta avstånd från ohållbara investeringar och att givare börjar ställa krav på att få veta hur deras gåvor kan komma att investeras.

Läs mer »

Postad av & sparad under Information.

2015 var rekordmånga organisationer gröna i Givarguidens årliga granskning. Inför 2016 års granskning hoppas vi att ännu fler organisationer ska nå dit och därför bjuder vi in till seminarium om hur man blir grön i Givarguiden. Vi kommer att gå igenom Givarguidens bedömningskriterier, hur man blir grön och givetvis svarar vi på alla eventuella frågor.
Seminariet avslutas med ett panelsamtal på ämnet:

Framgångsrika kommunikationskampanjer och transparens. Hur mycket information kan egentligen givare få på 140 tecken, av en kändis på resa eller genom en bild? 

Läs mer »

Postad av & sparad under Information.

Under 2012 började EU-medborgare som lever i utsatthet i större utsträckning än tidigare söka sig till Sverige, en del för att plocka bär eller söka arbete och andra för att tigga. I november 2015 bedömdes antalet vara cirka 4700 individer. Av dessa beräknas cirka 70-100 bara barn. Myndigheter, kommuner, företag och privatpersoner står många gånger handfallna och vet inte hur de ska agera. Idag presenterade regeringens samordnare Martin Valfridsson rapporten  Framtid sökes. Slutredovisning av nationella samordnaren för utsatta EU-medborgare (SOU 2016:6). Läs mer »

Postad av & sparad under Information.

FN:s femtonde hållbarhetsmål lyder: Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald. Biologisk mångfald är en avgörande grund för jordens livsuppehållande system och vår nuvarande och framtida välfärd vilar på denna grund.  En långsiktigt hållbar användning av naturresurser och ekosystemtjänster är en viktig faktor för att människor ska kunna ta sig ur fattigdomen permanent.

Läs mer »