Postad av & sparad under Information.

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. Sättet vi utvinner, omvandlar och använder fossil energi orsakar en stor andel av de ökade utsläppen av växthusgaser i atmosfären. Med de ökade utsläppen riskerar vi att gå mot en genomsnittlig global uppvärmning som överstiger två grader, vilket skulle få allvarliga konsekvenser för ekosystem, havsförsurning, mänsklig säkerhet, matproduktion, vattentillgång, hälsa och med ökad risk för väderrelaterade naturkatastrofer. Läs mer »

Postad av & sparad under Information.

Världens städer upptar bara tre procent av jordens yta men står för 60- 80 % av energiförbrukningen och 75 % av koldioxidutsläppen. Idag bor mer än hälften av jordens befolkning i städer och 2050 förväntas den siffran stiga 6,5 miljarder människor, vilket motsvarar två tredjedelar av mänskligheten.  Läs mer »

Postad av & sparad under Information.

I september 2015 nåddes Sverige av den flyktingvåg som tidigare för många kanske varit svår att förstå vidden av. Svenska folkets engagemang ökade enormt och sociala medier blev snabbt ett viktigt verktyg för samordning av frivilliga krafter. På kort tid etablerades en rad grupper som samordnade volontärer bland annat på tågstationer dit flyktingar anlände. Gruppen ”Vi som tar emot flyktingar på Stockholms central” växte snabbt i medlemsantal och började tidigt organisera sig för att kunna bistå med hjälp. Både myndigheter och etablerade ideella organisationer hade svårigheter att starta sina hjälpinsatser i samma takt som dessa oetablerade nätverk av volontärer. Men vad kan det finnas för utmaningar för dessa adhocnätverk och vilken roll spelar sociala medier i detta? Läs mer »

Postad av & sparad under Information.

Världens tillgångar är minst sagt ojämnt fördelade. De rikaste 10 procenten tjänar upp till 40 procent av de totala globala intäkterna. De fattigaste 10 procenten tjänar bara mellan 2 och 7 procent av de totala intäkterna. En miljard människor lever på mindre än 10 kronor om dagen. FN:s tionde globala hållbarhetsmål syftar till att minska ojämlikheten, både inom och mellan länder.  Läs mer »

Postad av & sparad under Information.

FN:s nionde mål behandlar innovation och infrastruktur och lyder: Bygg flexibla infrastrukturer, främja inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation. Idag lever mer än 4 miljarder människor utan tillgång till Internet och 90 procent av dessa lever i utvecklingsländerna. Läs mer »