Postad av & sparad under Information.

Bristen på rent vatten och hygien är ett akut problem för miljoner människor världen över. 663 miljoner människor saknar tillgång till rent vatten, 32 procent av världens befolkning saknar helt tillgång till toalett och varje dag dör 800 barn under fem år på grund av smutsigt vatten och dålig hygien.

Läs mer »

Postad av & sparad under Information.

Idag har Charity Rating deltagit i Entreprenörskapsforums seminarium om folkhemsfilantropi och nya insamlingsformer. Frågor om vad digitaliseringen betyder för givandet samt hur försvinnandet av avdragsrätten för gåvor kan komma att betyda diskuterades i en panel bestående av Maria Ros Jernberg från FRII, Gunilla von Platen grundare och styrelseordförande för Xzakt kundrelation, Jessica O’Mary head of alumni och fundraising relations på Stockholm School of Economics, Pontus Braunerhjelm professor och forskningsledare Entreprenörskapsforum samt Charity Ratings grundare och styrelseordförande Mikael Ahlström. Läs mer »

Postad av & sparad under Information, Uncategorized.

FN:s tredje målsättning är att garantera ett hälsosamt liv och främja välstånd för alla i alla åldrar. Hälsa är ett brett begrepp som kan definieras på många olika sätt. Vi vill idag uppmärksamma tre organisationer som på olika sätt arbetar för bättre hälsa hos människor, både i Sverige och i världen.

Läs mer »

Postad av & sparad under Information.

FN:s andra globala hållbarhets lyder: Ingen hunger – Avskaffa hunger och nöd, uppnå matsäkerhet och förbättrad näring och främja hållbart jordbruk. Hunger är den största hälsorisken i världen. Var åttonde person får i dag inte tillräckligt med mat för att leva ett friskt och aktivt liv. Hunger utgör en större hälsorisk än vad aids, malaria och tuberkulos tillsammans gör. Läs mer »

Postad av & sparad under FN-dagar, Uncategorized.

Den internationella AIDS-dagen syftar till att öka medvetenheten om aids-pandemin som orsakas av spridningen av HIV-infektion. Aids orsakas av humant immunbristvirus, hiv, och utgör slutstadiet av en hiv-infektion. Det finns nära 35 miljoner människor som lever med hiv eller aids. Av dem finns omkring tre fjärdedelar i Afrika söder om Sahara.

Läs mer »

Postad av & sparad under Information.

Idag är första dagen för klimattoppmötet COP21. Under närmare två veckor samlas ledare från världens länder i Paris för att enas om ett nytt globalt klimatavtal som ska gälla från år 2020. Flera av FN:s 17 globala mål handlar om att motverka klimatförändringar. Givarguiden vill i samband med klimatmötet i Paris belysa FN:s trettonde mål: Klimatåtgärder – Vidta snabba åtgärder för att motverka klimatförändring och dess effekter

Läs mer »

Postad av & sparad under Guider.

Ge bort en skogsdunge på Borneo, köp en get eller varför inte ge bort rent vatten? 2015 beräknas julhandeln omsätta närmare 75 miljarder kronor. Många vill ge bort något fint och samtidigt stödja en god sak därför har Givarguiden för nionde året i rad tagit fram den ideella Julklappsguiden. I guiden hittar du förslag som vägleder dig eller ditt företag att ge julklappar som känns bra i både hjärta och hjärna!

Läs mer »