Alla organisationer

KFUM

KFUM Sveriges arbetar för att på olika sätt skapa positiva mötesplatser och en meningsfull fritid för unga. Det sker genom idrott, scouting, lägergårdar och fritidsgårdar, men även genom sociala projekt, kulturverksamhet och internationella utbyten.

Resultat för 2017

Demokrati

Utmärkt

Ekonomi

Utmärkt

Transparens

Utmärkt

Utvärdering

Godkänd

Demokrati Utmärkt

Organisationens stadgar finns tillgängliga på hemsidan och har enligt dessa ett öppet medlemskap samt uppfyller Givarguidens krav på en demokratisk uppbyggnad.

Ekonomi Utmärkt

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan.

Transparens Utmärkt

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Utvädering Godkänd

Organisationen utför utvärderingar men uppfyller inte Givarguidens krav på extern redovisning.

Finansiellt

KFUM har 9 846 000 kr i totala intäkter. 12.3 % är privata medel, och 79.5 % är offentliga medel.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

100 % Graph

Det kostar 0 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

120 % Graph

120 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Verksamheten

Bakgrund

KFUM (YMCA) grundades ursprungligen i London 1844 av George Williams och blev på bara några år känd över hela England. Idén spred sig, och snart växte KFUM även i Europa och USA. På världsutställningen i Paris 1855 bildades KFUM:s världsförbund. Samma år bildade den första KFUK-föreningen (YWCA). Rörelsen fick samma spridning som KFUM-rörelsen och 1894 kunde KFUK:s världsförbund bildas. Internationellt finns KFUK och KFUM (YWCA och YMCA) i 130 länder med totalt 70 miljoner medlemmar.

K:et i KFUM står för kristlig och är en del av organisationens värdegrund sedan ungdomsrörelsen startade i Sverige 1884. K:et betyder att KFUM ska visa varandra medmänsklighet och respekt, att agera med kärlek och förlåtelse. K:et betyder också att alla är välkomna, oavsett vem man är eller vilken bakgrund man har.

Övergripande målsättning

KFUM Sveriges verksamhet är inriktat på att skapa möjligheter för barn och unga att utvecklas.

Målgrupp

KFUM Sveriges riktar sig främst mot unga människor, med fokus på ungdomar mellan 13 till 25 år. Dock finns det även verksamheter som riktar sig mot andra åldersgrupper, och människor i alla åldrar är välkomna till KFUM.

Verksamhetsmål och strategi

KFUM har tagit fram en verksamhetsplan för 2016-2017 med fyra övergripande fokusområden:

(1) Rörelsen. Huvudmål: En stark rörelse med gemensam värdegrund.
Delmål:
- Ökad gemenskap med KFUM-rörelsen i Sverige och i Världen.
- Fler möjligheter för värdegrundsdialog
- KFUM-rörelsen i Sverige har en gemensam riktning

(2) Ungas inflytande: Huvudmål: Bättre förutsättningar för ungas påverkansmöjligheter.
Delmål:
- Mer medlemsinflytande inom KFUM
- Bättre förutsättningar för påverkansarbete

(3) Medlemskap och samarbeten. Huvudmål: Goda samarbeten och partnerskap nationellt och internationellt
Delmål:
- Ett effektivt och relevant verksamhetsstöd
- Internationellt är KFUM Sverige aktiva medlemmar och verkar för partnerskap som gör skillnad

(4) KFUMs Organisation. Huvudmål: En mer hållbar organisation.
Delmål:
- Bättre internkomunikation
- Mer föreningsideologi
- Mer försörjningsmöjligheter

Läs hela verksamhetsplanen på KFUMs hemsida.

Verksamhet

KFUM-rörelsen i Sverige ägnar sig främst åt att på olika sätt skapa positiva mötesplatser och en meningsfull fritid för unga. Det sker genom idrott, scouting, lägergårdar och fritidsgårdar, men även genom sociala projekt, kulturverksamhet och internationella utbyten. KFUM Sverige ansvarar för de rörelsegemensamma frågorna, driver utvecklingen och förnyelsen i rörelsen och ansvarar för det internationella utvecklingssamarbetet, medan de olika specialförbunden (idrott, scout, triangel och sång) renodlat arbetar med verksamhetsspecifika frågor inom sitt område.

Idrottsförbundet är KFUM:s största specialförbund med över 45 000 medlemmar. Förbundet jobbar med ledarutbildning och ordnar tävlingar/idrottsfestivaler som RM och EM under ledstjärnan idrott med kvalitet. Basket, volleyboll, bordtennis, handboll, orientering och innebandy är några exempel. Scoutförbundet har fler än 14 000 medlemmar som är organiserade i 300 scoutkårer över hela landet. Triangelförbundet driver läger- och fritidsgårdar samt klubbverksamheter. Sångarförbundet organiserar körer för vuxna, såväl manliga och kvinnliga som blandade körer. Y´s Men International som finns i ett 60-tal länder är en stödorganisation åt KFUM. Klubbarna samlar, genom basarer, försäljning och lotterier, in pengar som går till stöd för KFUMs ungdomsverksamhet i Sverige och utomlands

Senast Uppdaterad:
2018-11-12

Organisationsnamn:
KFUM

Organisationstyp:
Medlemsorganisation med individuellt medlemskap.

Projektverksamhet i egen regi och genom partner/moderorganisation.

Geografiskt fokus:
Asien, Sverige, Europa, Sydamerika

Webbadress:
www.kfum.se

Facebook  Twitter

Postadress:
Box 920 22
120 06 Stockholm

Besöksadress:
Rosengatan 1
111 40 Stockholm

Telefon:
08-6773000

E-postadress:
info@kfuk-kfum.se

Organisationsnummer:
802004-2290

Plusgiro:
901855-7

FRII:
Ja

90-konto:
Ja

Dokument:
PDF-dokument Informationsanalys 2008
PDF-dokument Charity Ratings ideella julklappsguide 2008

Ansvarsfull kapitalförvalning


Tar inte avstånd från att investera i...

Vapen (krigsmateriel, klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen, kärnvapen)

Alkohol

Tobak

Pornografi

Fossila bränslen (olja, gas, kol)

Kommersiell spelverksamhet