...du kan också avgränsa din sökning genom att välja verksamhetsområde nedan.

KFUM

Insamlingseffektivitet

100 %

Ändamålsandel

121 %

Totala intäkter

10 602 tsek

Storleksnivå

2

Demokrati

Organisationens stadgar finns tillgängliga på hemsidan och har enligt dessa ett öppet medlemskap samt uppfyller de av Givarguiden fastställda kraven p...
Läs mer

Ekonomi

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts av Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna information på hemsidan. N...
Läs mer

Transparens

Organisationen saknar fullständig beskrivning av (1) styrelsens och (2) ledningsgruppens bakgrund, tidigare erfarenhet och nuvarande sysselsättning sa...
Läs mer

Intäkter (tsek)

Organisation

KFUM Sveriges arbetar för att på olika sätt skapa positiva mötesplatser och en meningsfull fritid för unga. Det sker genom idrott, scouting, lägergårdar och fritidsgårdar, men även genom sociala projekt, kulturverksamhet och internationella utbyten.

Organisation (tsek)

Anställda

Lön högste tjänsteman
 
0
tsek/mån
Personalkostnader, andel av totala intäkter
41
%
Antal anställda