...du kan också avgränsa din sökning genom att välja verksamhetsområde nedan.

Kulturarv utan Gränser

Demokrati

Stiftelser med offentliga stadgar tilldelas betyget grått. Givarguiden kan inte bedöma givarinflytandet i organisationen då stiftelser (till skillnad ...
Läs mer

Ekonomi

Organisationen presenterar inte årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse på hemsidan och har därmed inte uppfyllt de krav som ställts av Giv...
Läs mer

Transparens

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Intäkter (tsek)

Stiftelsen Kulturarv utan Gränser (även: Cultural Heritage without Borders Sverige) arbetar för att rädda och vårda materiellt och immateriellt kulturarv som hotas av krig, naturkatastrofer, vanskötsel, fattigdom eller politiska och sociala konflikter.

Organisation (tsek)

Anställda

Lön högste tjänsteman
0
tsek/mån
Medellön
0
tsek/mån
Antal anställda

Tre effekter