...du kan också avgränsa din sökning genom att välja verksamhetsområde nedan.

Kvinna till Kvinna

Insamlingseffektivitet

89 %

Ändamålsandel

94 %

Totala intäkter

138 099 tsek

Storleksnivå

3

Demokrati

Stiftelser med offentliga stadgar tilldelas betyget grått. Givarguiden kan inte bedöma givarinflytandet i organisationen då stiftelser (till skillnad ...
Läs mer

Ekonomi

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts av Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan.

Transparens

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Intäkter (tsek)

Organisation

Kvinna till Kvinna arbetar för att stödja kvinnoorganisationer och deras projekt i krigs- och konfliktområden som främjar kvinnors självkänsla och hälsa. De vill även främja studier och forskning kring krigs påverkan samt informera om krigets effekter.

Organisation (tsek)

Anställda

Lön högste tjänsteman
 
0
tsek/mån
Personalkostnader, andel av totala intäkter
33
%
Antal anställda

Tre effekter

1

I Jordanien fick en kvinna för första gången skadestånd efter att ha utsatts för våld i hemmet. Detta efter åratal av hårt arbete av organisationen Mizan Law Group, som Kvinna till Kvinna stödjer.

2

Under 2015 har Kvinna till Kvinnas samarbetsorganisationer på Balkan nått framsteg i arbetet med att integrera kvinnors rättigheter i EU-processer. Flera av organisationernas kärnfrågor lyfts nu i EU:s årliga rapport.

3

I Liberia har lagen mot våld i hemmet skärpts, och våldtäkt inom äktenskapet kriminaliserats. Detta efter den liberianska kvinnorörelsens mångåriga och idoga arbete, med stöd från Kvinna till Kvinna.