...du kan också avgränsa din sökning genom att välja verksamhetsområde nedan.

Läkare Utan Gränser

Insamlingseffektivitet

92 %

Ändamålsandel

91 %

Totala intäkter

780 459 tsek

Storleksnivå

3

Demokrati

Organisationen har stadgar som finns tillgängliga på hemsidan, men har inte öppet medlemskap (det föreligger specifika krav för att bli antagen som me...
Läs mer

Ekonomi

Organisationen presenterar inte årsmötesprotokoll på hemsidan och har därmed inte uppfyllt de krav som ställts av Givarguiden vad gäller intern och ex...
Läs mer

Transparens

Organisationen saknar (1) komplett beskrivning personerna i ledningsgruppen och (2) styrelsen, framförallt gällande personernas erfarenhet utanför org...
Läs mer

Intäkter (tsek)

Organisation

Läkare Utan Gränser bistår med medicinsk hjälp i katastrof- och krissituationer. Den internationella organisationen Médecins Sans Frontières sköter alla insatser. I Sverige arbetar man med rekrytering, insamling och informationskampanjer.

Organisation (tsek)

Anställda

Lön högste tjänsteman
 
52
tsek/mån
Personalkostnader, andel av totala intäkter
5
%
Antal anställda