...du kan också avgränsa din sökning genom att välja verksamhetsområde nedan.

Läkarmissionen

Insamlingseffektivitet

83 %

Ändamålsandel

84 %

Totala intäkter

143 110 tsek

Storleksnivå

3

Demokrati

Stiftelser med offentliga stadgar tilldelas betyget grått. Givarguiden kan inte bedöma givarinflytandet i organisationen då stiftelser (till skillnad ...
Läs mer

Ekonomi

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts av Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan.

Transparens

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten

Intäkter (tsek)

Organisation

Läkarmissionen arbetar för utsatta människor själva ska kunna förändra sina levnadsvillkor och ta sig ur fattigdom. Internationella projekt bedrivs i samarbete med lokala aktörer. I Sverige har de informations- och insamlingsarbete samt secondhandverksamhet.

Organisation (tsek)

Anställda

Lön högste tjänsteman
 
0
tsek/mån
Personalkostnader, andel av totala intäkter
18
%
Antal anställda

Tre effekter

1

14 133 små verksamheter och 17 890 jobb är resultatet av de självhjälpsgrupper med kurser i entreprenörskap som Läkarmissionen under 2,5 år bidragit till i Kenya. Kurserna riktar sig mot massajer och andra marginaliserade grupper.

2

3360 kvinnor kunde förlösas med hjälp av professionella barnmorskor genom Läkarmissionens stöd till Panzisjukhuset i östra DR Kongo. Därutöver kunde 450 förtidigt födda barn räddas genom vård på neonatalavdelningen.

3

18 679 tidigare analfabeter klarade sin examen i fjol i utbildningsprogram i Central – och Sydamerika. Läkarmissionen stöder alfabetisering och enkel grundskoleutbildning som varje år hjälper tiotusentals över 15 år som fått en bristfällig skolgång.