Alla organisationer

Läkarmissionen

Läkarmissionen arbetar för utsatta människor själva ska kunna förändra sina levnadsvillkor och ta sig ur fattigdom. Internationella projekt bedrivs i samarbete med lokala aktörer. I Sverige har de informations- och insamlingsarbete samt secondhandverksamhet.

Resultat för 2017

Demokrati

Icke relevant

Ekonomi

Utmärkt

Transparens

Utmärkt

Utvärdering

Icke godkänt

Demokrati Saknas

Stiftelser med offentliga stadgar tilldelas betyget grått. Givarguiden kan inte bedöma givarinflytandet i organisationen då stiftelser (till skillnad från föreningar och trossamfund) sällan har medlemmar, årsmöten eller demokratiskt valda styrelser.

Ekonomi Utmärkt

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan.

Transparens Utmärkt

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten

Utvädering Lågt

Organisationen utför inte utvärderingar och/eller har inte uppfyllt Givarguidens krav på inlämning av efterfrågad information.

Finansiellt

Läkarmissionen har 130 625 000 kr i totala intäkter. 94.7 % är privata medel, och 2.7 % är offentliga medel.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

83 % Graph

Det kostar 17 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

85 % Graph

85 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Verksamheten

Bakgrund

Läkarmissionen startade 1958 med att stödja missionssjukhus i Sydafrika och Indien, därav namnet Läkarmissionen.

Övergripande målsättning

Läkarmissionens verksamhet vilar på en kristen värdegrund och målet för Läkarmissionens arbete är att stötta utsatta människor i deras väg från beroende till oberoende, genom att stärka deras egen förmåga att förändra sina levnadsvillkor.

Målgrupp

Utsatta människor i hela världen.

Verksamhetsmål och strategi

Vision:
Läkarmission ska genom utvecklande och effektiva metoder stödja utsatta människors vilja och förmåga att förändra sina livsvillkor. Så tänker Läkarmissionen till exempel i sitt arbete inom området självförsörjning. Målet för Läkarmissionens insatser är att låta fattiga människor gå från beroende till oberoende. En person som kan försörja sig själv och sin familj får starkare självkänsla, ökad trygghet och möjligheter att planera för framtiden. Han eller hon kan också köpa mat för dagen, sända sina barn till skolan, betala för sjukvård och skapa ett bättre boende.

Mission:
Läkarmission ska utifrån ett rättighetsperspektiv bekämpa fattigdom och bidra till hållbar utveckling inom våra prioriterade områden. De ska också med information engagera människor för Läkarmissionens vision. För att hjälpa människor att ta sig från beroende till oberoende erbjuder de yrkesutbildning och utbildning i hur man startar och driver ett litet företag, och sedan ett litet lån som förverkligar drömmen om ett eget företag. Återbetalningsgraden är mycket hög. Ett exempel är Läkarmissionens samarbete med Hand in Hand i Indien, där tiotusentals kvinnor genom självhjälpsgrupper fått chansen att starta ett nytt liv.

Verksamhet

För internationell verksamhet, se projekt.

I Sverige arbetar Läkarmissionen med:
Grunden för Läkarmissionens informations- och insamlingsarbete är de brev som skickas ut varje månad till aktiva understödjare. I breven presenteras ett aktuellt projekt i text och bild. Dessutom informeras i notisform om andra insatser, för att väcka engagemang för nya behov och för att rapportera om resultat i de insatser som givarna tidigare uppmanats att ge stöd till. Alla givare får också Läkarmissionens tidning Svenska Journalen 6 ggr/år.

Läkarmissionen bedriver sedan lång tid en väletablerad och uppskattad secondhandverksamhet. Butiker finns i Vällingby, Västerås och Arlandastad. WebaidShop.se är Läkarmissionens omtyckta webb-butik för bistånd. Det stora urvalet av olika typer av produkter samt att gåvorna är verkliga är WebaidShops stora framgångsfaktorer. Sedan 1996 genomför Läkarmissionen Aktion Julklappen. Svenska barn ger julklappar till jämnåriga i Östeuropa. Julklapparna delas ut till barn i skiftande sammanhang: på skolor, barnhem, sjukhus och i familjer. Alla julklappar har ett bestämt innehåll som exempelvis kritor, tandborste och tvål.

Senast Uppdaterad:
2018-11-12

Organisationsnamn:
Läkarmissionen

Organisationstyp:
Stiftelse

Projektverksamhet genom partners och lokala aktörer.

Geografiskt fokus:
Afrika, Asien, Sverige, Europa, Sydamerika

Webbadress:
www.lakarmissionen.se

Facebook  Twitter

Postadress:
Siktgatan 8
162 88 Vällingby

Besöksadress:
Siktgatan 8
162 88 Vällingby

Telefon:
08-6200200

E-postadress:
info@lakarmissionen.se

Organisationsnummer:
802005-9989

Plusgiro:
901718-7, 900021-7

Bankgiro:
901-7187

FRII:
Ja

90-konto:
Ja

Dokument:
PDF-dokument Kapitalplaceringspolicy

Ansvarsfull kapitalförvalning

Tar avstånd från att investera i...

Vapen (krigsmateriel, klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen, kärnvapen)

Alkohol

Tobak

Pornografi

Fossila bränslen (olja, gas, kol)


Tar inte avstånd från att investera i...

Kommersiell spelverksamhet