...du kan också avgränsa din sökning genom att välja verksamhetsområde nedan.

Linköpings Stadsmission

Insamlingseffektivitet

99 %

Ändamålsandel

85 %

Totala intäkter

83 329 tsek

Storleksnivå

3

Demokrati

Organisationen har inte tillgängliggjort sina stadgar för extern granskning.

Ekonomi

Organisationen presenterar inte en signerad årsredovisning eller en signerad revisionsberättelse på hemsidan och har därmed inte uppfyllt de krav som ...
Läs mer

Transparens

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Intäkter (tsek)

Organisation

Linköpings Stadsmission arbetar för att ge stöd åt människor i utsatta positioner, till exempel alkohol- och drogberoende. Den löpande verksamheten innefattar t.ex. boendestöd, yrkesträning, behandlingshem och ungdomsverksamhet.

Organisation (tsek)

Anställda

Lön högste tjänsteman
 
0
tsek/mån
Personalkostnader, andel av totala intäkter
72
%
Antal anställda