...du kan också avgränsa din sökning genom att välja verksamhetsområde nedan.

Majblommans Riksförbund

Insamlingseffektivitet

83 %

Ändamålsandel

73 %

Totala intäkter

67 187 tsek

Storleksnivå

3

Demokrati

Organisationen har stadgar som finns tillgängliga på hemsidan, men uppfyller inte Givarguidens krav på en demokratisk uppbyggnad (organisationens loka...
Läs mer

Ekonomi

Organisationen presenterar inte signerad årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse eller årsmötesprotokoll på hemsidan och har därmed inte up...
Läs mer

Transparens

Organisationen saknar beskrivning av (1) styrelsens samt (2) ledningsgruppens bakgrund och tidigare erfarenhet samt (3) huruvida man kan bli medlem i ...
Läs mer

Intäkter (tsek)

Organisation

Majblommans Riksförbund arbetar för att alla barn ska ha de ekonomiska förutsättningarna att deltaga i meningsfulla aktiviteter både i skolan och på fritiden, oberoende av sociala förutsättningar. Organsationen ger bidrag till enskilda barn, skolprojekt och forskning.

Organisation (tsek)

Anställda

Lön högste tjänsteman
 
0
tsek/mån
Personalkostnader, andel av totala intäkter
0
%
Antal anställda