...du kan också avgränsa din sökning genom att välja verksamhetsområde nedan.

Mentor Sverige

Insamlingseffektivitet

91 %

Ändamålsandel

87 %

Totala intäkter

28 104 tsek

Storleksnivå

3

Demokrati

Stiftelser med offentliga stadgar tilldelas betyget grått. Givarguiden kan inte bedöma givarinflytandet i organisationen då stiftelser (till skillnad ...
Läs mer

Ekonomi

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts av Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan.

Transparens

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Intäkter (tsek)

Organisation

Mentor Sverige arbetar för att förebygga droganvändning bland barn och ungdomar. Organisationen har två verksamhetsgrenar: mentorskapsprogram för ungdomar samt stöd till föräldrar.

Organisation (tsek)

Anställda

Lön högste tjänsteman
 
0
tsek/mån
Personalkostnader, andel av totala intäkter
69
%
Antal anställda

Tre effekter

1

Under året har 1 076 ungdomar deltagit i Mentorprogrammet. Mentor har gjort cirka 150 matchningar i mentorskapsprogrammet av ensamkommande ungdomar.

2

Av de ungdomar som deltagit i mentorprogrammet upplever 84 procent att de blivit säkrare som person av att ha en mentor. 84,5 procent upplever större motivation för sina studier och 97 procent procent rekommenderar mentorprogrammet vidare.

3

Genom Jobbmentor inspirerade Mentor under året 13 937 elever, vilket är en ökning med 261% mot 2014. Detta möjliggjordes genom att 954 volontärer deltog i aktiviteten och berättade om sina arbeten och vägen dit.