...du kan också avgränsa din sökning genom att välja verksamhetsområde nedan.

Mentor Sverige

Insamlingseffektivitet

91 %

Ändamålsandel

87 %

Totala intäkter

28 104 tsek

Storleksnivå

3

Demokrati

Stiftelser med offentliga stadgar tilldelas betyget grått. Givarguiden kan inte bedöma givarinflytandet i organisationen då stiftelser (till skillnad ...
Läs mer

Ekonomi

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts av Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan.

Transparens

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Intäkter (tsek)

Organisation

Mentor Sverige arbetar för att förebygga droganvändning bland barn och ungdomar. Organisationen har två verksamhetsgrenar: mentorskapsprogram för ungdomar samt stöd till föräldrar.

Organisation (tsek)

Anställda

Lön högste tjänsteman
 
0
tsek/mån
Personalkostnader, andel av totala intäkter
69
%
Antal anställda