...du kan också avgränsa din sökning genom att välja verksamhetsområde nedan.

Rädda Barnen

Insamlingseffektivitet

86 %

Ändamålsandel

90 %

Totala intäkter

1 168 818 tsek

Storleksnivå

3

Demokrati

Organisationens stadgar finns tillgängliga på hemsidan och har enligt dessa ett öppet medlemskap samt uppfyller de av Givarguiden fastställda kraven p...
Läs mer

Ekonomi

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts av Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan.

Transparens

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Intäkter (tsek)

Organisation

Rädda Barnen är en barnrättsorganisation som arbetar för att alla barn ska få sina rättigheter tillgodosedda vars verksamhet grundar sig på Barnkonventionen. År 1919 grundades Save the Children i England av Eglantyne Jebb. Senare samma år bildades Rädda Barnen i Sverige. Jebb var den första som lanserade idén om barnets rättigheter och hon var en av initiativtagarna till den så kallade Genève-deklarationen, (Nationernas Förbund 1924)- en föregångare till konventionen om barnets rättigheter. Organisationens målgrupp är i första hand de barn som har allra svårast att få sina rättigheter respekterade och tillgodosedda. Det är barn som utsätts för våld och övergrepp eller inte får den utbildning de har rätt till. Andra viktiga grupper är barn i väpnade konflikter och katastrofer samt barn som lever i fattigdom. För Rädda Barnen är det också viktigt att nå målgruppen vuxna för att kunna förbättra barns villkor.

Organisation (tsek)

Anställda

Lön högste tjänsteman
 
0
tsek/mån
Personalkostnader, andel av totala intäkter
22
%
Antal anställda