...du kan också avgränsa din sökning genom att välja verksamhetsområde nedan.

Röda Korset

Insamlingseffektivitet

76 %

Ändamålsandel

95 %

Totala intäkter

651 543 tsek

Storleksnivå

3

Demokrati

Organisationen har stadgar som finns tillgängliga på hemsidan som uppfyller Givarguidens krav på en demokratisk uppbyggnad (dock får Röda Korsets ungd...
Läs mer

Ekonomi

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts av Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan.

Transparens

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Intäkter (tsek)

Organisation

Röda Korset arbetar med humanitär katastrofhjälp i 189 länder världen över. Röda Korsets uppdrag är att förbättra situationen för utsatta människor genom att engagera och använda människors inneboende kraft. Röda Korset finns till för alla som vill ta emot hjälp eller vara med och ge den. Röda Korset grundades av Henry Dunant i Schweiz 1863. Dunant bevittnade 1859 det kaos som rådde efter slaget vid Solferino mellan fransk-sardinska och österrikiska styrkor. Upplevelserna på slagfältet fick honom att verka för att fasorna från Solferino inte skulle upprepas. Han tog initiativ till en internationell konferens i sin hemstad Genève. Där antogs 1864 den första Genève-konventionen, som lade grunden till den internationella humanitära rätten. Dunant tog också initiativet till att en rödakorsförening skulle bildas i varje land. Röda Korset i Sverige grundades den 24 maj 1865 och är idag Sveriges största humanitära frivilligorganisation med drygt 250 000 medlemmar.

Organisation (tsek)

Anställda

Lön högste tjänsteman
 
0
tsek/mån
Personalkostnader, andel av totala intäkter
37
%
Antal anställda

Tre effekter

1

Flyktinginsatsen i Europa
Röda Korset har bistått med akut nödhjälp, första hjälpen, sjukvård och medmänskligt stöd, tak över huvudet och återförening av familjer. I siffror har Röda Korset gjort 662 668 sjukvårdsinsatser (exempelvis medicinsk vård, första hjälpen och psykosocialt stöd), delat ut 6 163 832 matpaket och måltider, delat ut 1 626 879 kläder, filtar och sovsäckar, 325 000 människor har fått wifi och telefonladdning och 563 959 hygienartiklar har delats ut.

2

Nepal
Tack vare Röda Korsets lokala närvaro kunde avgörande första hjälpen-insatser och stöd till den lokala sjukvården påbörjas direkt efter jordbävningen. Svenska Röda Korset bidrog under året både med personal och med 17 Mkr till tillfälliga bostäder, rent vatten och fungerande sanitära förhållanden.

3

Nordkorea
Redan i slutet av augusti 2015 hade fem byar fått utbyggda vattenförsörjningssystem och latriner med avloppssystem. Utbildade volontärer står för själva bygginsatserna med stöd från experter på vatten och sanitet från Nordkoreas Röda Kors. Totalt har projektet nått närmare 29 000 personer.