Alla organisationer

Röda Korset

Röda Korset arbetar med humanitär katastrofhjälp i 189 länder världen över. Röda Korsets uppdrag är att förbättra situationen för utsatta människor genom att engagera och använda människors inneboende kraft. Röda Korset finns till för alla som vill ta emot hjälp eller vara med och ge den. Röda Korset grundades av Henry Dunant i Schweiz 1863. Dunant bevittnade 1859 det kaos som rådde efter slaget vid Solferino mellan fransk-sardinska och österrikiska styrkor. Upplevelserna på slagfältet fick honom att verka för att fasorna från Solferino inte skulle upprepas. Han tog initiativ till en internationell konferens i sin hemstad Genève. Där antogs 1864 den första Genève-konventionen, som lade grunden till den internationella humanitära rätten. Dunant tog också initiativet till att en rödakorsförening skulle bildas i varje land. Röda Korset i Sverige grundades den 24 maj 1865 och är idag Sveriges största humanitära frivilligorganisation med drygt 250 000 medlemmar.

Resultat för 2017

Demokrati

Utmärkt

Ekonomi

Utmärkt

Transparens

Utmärkt

Utvärdering

Utmärkt

Demokrati Utmärkt

Organisationens stadgar finns tillgängliga på hemsidan och har enligt dessa ett öppet medlemskap samt uppfyller Givarguidens krav på en demokratisk uppbyggnad.

Ekonomi Utmärkt

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan.

Transparens Utmärkt

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Utvädering Utmärkt

Organisationen uppfyller de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern redovisning av utvärderingsarbete.

Finansiellt

Röda Korset har 686 798 000 kr i totala intäkter. 56.1 % är privata medel, och 41.4 % är offentliga medel.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

78 % Graph

Det kostar 23 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

87 % Graph

87 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Personal

Röda Korset har 413 anställda. 0 % är kvinnor och 100 % är män. Den tjänsteman med högst lön tjänar 1 152 000 kr/år. Personalkostader står för 0 % av deras totala intäkter.

Verksamheten

Bakgrund

Röda Korset grundades av Henry Dunant i Schweiz 1863. Dunant bevittnade 1859 det kaos som rådde efter slaget vid Solferino mellan fransk-sardinska och österrikiska styrkor. Upplevelserna på slagfältet fick honom att verka för att fasorna från Solferino inte skulle upprepas. Han tog initiativ till en internationell konferens i sin hemstad Genève. Där antogs 1864 den första Genève-konventionen, som lade grunden till den internationella humanitära rätten. Dunant tog också initiativet till att en rödakorsförening skulle bildas i varje land.

Röda Korset i Sverige grundades den 24 maj 1865 och är idag Sveriges största humanitära frivilligorganisation med drygt 250 000 medlemmar. Redan på 1880-talet startades Första hjälpen-utbildningar på olika platser i Sverige. Idag arbetar organisationen med exempelvis ensamma äldre, flyktingar och skapar mötesplatser för olika människor. Man samlar även in pengar för att kunna utföra arbetet i Sverige och övriga länder.

Övergripande målsättning

Förhindra och lindra mänskligt lidande, vem det än drabbar och var det än sker samt främja ömsesidig förståelse och vänskap, samarbete och varaktig fred mellan alla folk.

Målgrupp

Röda Korsets uppdrag är att förbättra situationen för utsatta människor genom att engagera och använda människors inneboende kraft. Röda Korset finns till för alla som vill ta emot hjälp eller vara med och ge den.

Verksamhetsmål och strategi

Samtliga rödakors- och rödahalvmåneföreningar har gemensamma strategiska inriktningar att arbeta mot:

• Rädda liv, säkra försörjningsmöjligheter och stärka återhämtningen efter katastrofer och kriser.
• Möjliggöra ett hälsosamt och tryggt liv.
• Främja socialt deltagande och en kultur av icke-våld och fred.

Organisationens strategi är också att alltid finnas på plats där det behövs hjälp. Detta möjliggörs genom att Röda Korset alltid finns representerat lokalt genom frivilliga, runt om i världen. Genom dessa frivilliga krafter kan Röda Korset nå och stödja dem som behöver hjälp. För att detta ska fungera måste de frivilliga utbildas och få stöd. Till exempel arbetar organisationens frivilliga med att informera om hiv och aids runt om i världen och med att hjälpa dem som insjuknat i aids. Ett annat exempel är Röda Korset i Bangladesh som utbildar befolkningen i hur de ska skydda sig vid orkaner och översvämningar. I Sverige arbetar organisationens frivilliga exempelvis med att besöka ensamma människor i hemmen. I Sverige är cirka 29 000 människor frivilligt aktiva i organisationens arbete. Världen över har Röda Korset ungefär 100 miljoner medlemmar.

För att ta reda på vilka behov som föreligger genomför Röda Korset behovsanalyser i Sverige och i resten av världen. Med dessa som utgångspunkt startas insatser. För att hela idén med Röda Korset ska fungera måste de nationella föreningar som har pengar stödja de föreningar som saknar ekonomiska medel. Det innebär att Röda Korset i Sverige stöder andra nationella föreningar när de ber om det.

Röda Korsets strategi vilar också på organisationens uppdrag att försvara och sprida kunskap om den humanitära rätten, de mänskliga rättigheterna och Röda Korsets humanitära värderingar. Personer med kunskap har större möjlighet att hävda sina rättigheter, respektera andras samt ställa krav och påverka beslutsfattare.

Verksamhet

I Sverige arbetar Röda Korset utifrån de behov som finns lokalt. Det kan vara allt från läxläsning, social verksamhet eller första hjälpen till stöd till migranter, familjeåterförening och krisstöd. Vidare bedrivs ett omfattande opinionsbildande- samt insamlingsarbete för att finansiera organisationens insatser.

Senast Uppdaterad:
2018-11-12

Organisationsnamn:
Röda Korset

Organisationstyp:
Medlemsorganisation med egen projektverksamhet.

Geografiskt fokus:
Afrika, Asien, Sverige, Europa, Oceanien, Sydamerika

Webbadress:
www.redcross.se

Facebook  Twitter

Postadress:
Box 17563
118 91 Stockholm

Besöksadress:
Hornsgatan 54
118 91 Stockholm

Telefon:
08-4524600

E-postadress:
info@redcross.se

Organisationsnummer:
802002-8711

Plusgiro:
900800-4

Bankgiro:
900-8004

FRII:
Ja

90-konto:
Ja

Dokument:
PDF-dokument Kapitalplaceringspolicy

Ansvarsfull kapitalförvalning

Tar avstånd från att investera i...

Vapen (krigsmateriel, klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen, kärnvapen)

Pornografi

Fossila bränslen (olja, gas, kol)


Tar inte avstånd från att investera i...

Alkohol

Tobak

Kommersiell spelverksamhet