Alla organisationer

Ronald McDonald Barnfond

Ronald McDonald Barnfond är en fristående ideell organisation som arbetar för att underlätta livet för svårt sjuka barn och deras familjer genom att finansiera Ronald McDonald hus där hela familjen kan bo under en sjukhusvistelse.

Resultat för 2017

Demokrati

Icke relevant

Ekonomi

Godkänd

Transparens

Godkänd

Utvärdering

Icke godkänt

Demokrati Saknas

Stiftelser med offentliga stadgar tilldelas betyget grått. Givarguiden kan inte bedöma givarinflytandet i organisationen då stiftelser (till skillnad från föreningar och trossamfund) sällan har medlemmar, årsmöten eller demokratiskt valda styrelser.

Ekonomi Godkänd

Organisationen presenterar inte en funktionsindelad årsredovisning på hemsidan och har därmed inte uppfyllt de krav som ställts av Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll.

Transparens Godkänd

Organisationen saknar beskrivning av (9) styrelsens bakgrund och tidigare erfarenhet och har därmed inte presenterat all efterfrågad information på sin hemsida.

Utvädering Lågt

Organisationen utför inte utvärderingar och/eller har inte uppfyllt Givarguidens krav på inlämning av efterfrågad information.

Finansiellt

Ronald McDonald Barnfond har 7 020 000 kr i totala intäkter. 100 % är privata medel, och 0 % är offentliga medel.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

100 % Graph

Det kostar 0 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

0 % Graph

0 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Verksamheten

Bakgrund

Ronald McDonald Hus har funnits i USA sedan 1974 och ett decennium senare grundades Ronald McDonald House Charities. Det finns idag 329 hus i 58 länder runt om i hela världen. Den svenska stiftelsen grundades 1990 av Iréne Lederhausen som själv hade ett svårt sjukt barn. Iréne var gift med Paul Lederhausen, McDonald’s grundare i Sverige, men stiftelsen är fristående från företaget McDonald’s.

Övergripande målsättning

Att ge barn, ungdomar och deras familjer extra stöd och omtanke och göra livet lättare vid allvarlig sjukdom. Fonden bygger därför trygga och hemlika boenden i form av Ronald McDonald Hus (RMH) där familjer kan bo i samband med behandlingar av allvarligt sjuka barn på landets sjukhus. Fonden vill också bidra till välkomnande och inspirerande lekrum/väntrum på barnmottagningar och underlätta för allvarligt sjuka barn och deras anhöriga genom att uppmuntra och bidra till barnmedicinsk forskning.

Målgrupp

Barn, ungdomar och deras familjer som behöver extra stöd under sjukdomstiden.

Verksamhetsmål och strategi

Fondens vision är att göra livet lättare för svårt sjuka barn och deras familjer i samband med behandlingar eller besök på landets sjukhus. Det sker genom att erbjuda Ronald McDonald Hus, en hemlik och trygg boendemiljö som fungerar som ett ”hem hemifrån” samt genom att välkomna till glada och inspirerande lekrum på barnmottagningar.

Stiftelsens vision skall uppnås med följande strategier:
• Erbjuda Ronald McDonald Hus vid landets universitetssjukhus där behovet av boende för familjer med svårt sjuka barn är som störst.
• Erbjuda sjukhus och mottagningar att ansöka om stöd för att kunna finansiera uppfräschning och utrustning av avdelningens väntrum eller lekrum. I lekrummen möter barnen glada färger, kreativa leksaker och en miljö, där både det sjuka barnet, syskonen och föräldrarna trivs. Personalen får också en både lugnare och gladare arbetsmiljö.
• Dela ut Stora Barnmedicinpriset till en eller två personer enligt motiveringen ”Till i Sverige verksam person, som genom sin forskning lämnat viktiga bidrag till förståelsen av hälsa och sjukdom hos barn.” För att utse mottagarna av Stora Barnmedicinpriset har Ronald McDonald Barnfond till sin hjälp en medicinsk jury

Verksamhet

Organisationen driver fem Ronald McDonald Hus i direkt anknytning till specialistsjukhusen i Huddinge, Göteborg, Linköping, Lund och Uppsala. Stora Barnmedicinpriset delas varje år ut till en eller två i Sverige verksamma personer, som genom sin forskning lämnat viktiga bidrag till förståelsen av hälsa och sjukdom hos barn. Pristagare väljs ut av en medicinsk jury. I samarbete med ett 60-tal barnmottagningar i hela Sverige förnyar och utrustar organisationen lekrum/väntrum i syfte att underlätta barns och föräldrars väntan på att träffa läkare.

Senast Uppdaterad:
2018-11-27

Organisationsnamn:
Ronald McDonald Barnfond

Organisationstyp:
Stiftelse. Egen projektverksamhet.

Geografiskt fokus:
Sverige

Webbadress:
www.ronaldmcdonaldhus.se

Besöksadress:
Lindvretsvägen 9
127 85 Skärholmen

Telefon:
08-7408500

E-postadress:
info@rmdbarnfond.se

Organisationsnummer:
802400-4692

Plusgiro:
900702-2

Bankgiro:
900-7022

FRII:
Nej

90-konto:
Ja

Dokument:
PDF-dokument Ronald McDonald Barnfond Placeringspolicy

Ansvarsfull kapitalförvalning

Tar avstånd från att investera i...

Alkohol

Tobak

Pornografi


Tar inte avstånd från att investera i...

Vapen (krigsmateriel, klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen, kärnvapen)

Fossila bränslen (olja, gas, kol)

Kommersiell spelverksamhet