Alla organisationer

Skandinaviska Barnmissionen

Skandinaviska Barnmissionen är en allkristen hjälporganisation som arbetar med utvecklingsprojekt och fadderverksamhet i Asien, Afrika och Östeuropa.

Resultat för 2017

Demokrati

Icke relevant

Ekonomi

Utmärkt

Transparens

Utmärkt

Utvärdering

Godkänd

Demokrati Saknas

Stiftelser med offentliga stadgar tilldelas betyget grått. Givarguiden kan inte bedöma givarinflytandet i organisationen då stiftelser (till skillnad från föreningar och trossamfund) sällan har medlemmar, årsmöten eller demokratiskt valda styrelser.

Ekonomi Utmärkt

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan.

Transparens Utmärkt

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Utvädering Godkänd

Organisationen utför utvärderingar men uppfyller inte Givarguidens krav på extern redovisning.

Finansiellt

Skandinaviska Barnmissionen har 35 563 000 kr i totala intäkter. 81.7 % är privata medel, och 18.3 % är offentliga medel.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

93 % Graph

Det kostar 7 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

85 % Graph

85 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Personal

Skandinaviska Barnmissionen har 9 anställda. 56 % är kvinnor och 44 % är män. Den tjänsteman med högst lön tjänar 481 000 kr/år. Personalkostader står för 0 % av deras totala intäkter.

Fördelning

56 %
Kvinnor
44 %
Män

Verksamheten

Bakgrund

Skandinaviska Barnmissionen bildades 1983 och är en allkristen hjälporganisation som finns representerad i hela Norden. Deras arbete bedrivs till huvudsak av insamlade privata medel. De får även hjälp av de olika Nordiska ländernas biståndsorgan såsom SIDA, DANIDA, NORAD och FINIDA.

Övergripande målsättning

Stiftelsens ändamål är att på evangelisk kristen grund bedriva hjälpverksamhet och evangelisera bland nödlidande människor, speciellt barn och ungdom och familjer i fattiga länder, östländerna och de nordiska länderna.

Målgrupp

Fattiga barn och familjer

Verksamhetsmål och strategi

SBM:s verksamhetsmål är att:

• Bibehålla de omfattande och väl inarbetade verksamheterna på Filippinerna och i Ukraina samt att i Moldavien och Zambia utveckla arbetet.

Barnmissionens arbetar med sociala och humanitära insatser med inriktning på barn, ungdom och familjer, oavsett kön, etnisk, religiös eller politisk tillhörighet.
Genom att se och utveckla människors potential vill de skapa förutsättningar för ett värdigt liv. Barnmissionens uppdrag utgår från Bibeln, där de utmanas att hjälpa de mest behövande, att arbeta för rättvisa och upprättelse för fattiga och utsatta.Strategiskt sker detta arbetet genom regelbunden behovsdialog och tydlig återkoppling mellan SBM och verksamheterna i samarbetsländerna. Skandinaviska Barnmissionens utgår från värdegrunden som vilar på tankar om öppenhet, delaktighet och värdighet.

Verksamhet

Med barn, ungdom och familjer i fokus och i samverkan med lokalt etablerade partners arbetar barnmissionen inom följande sektorer:

• Hälsa
• Utbildning
• Samhällsutveckling
• Humanitärt arbete
• Opinionsbildning
• Mission

Skandinaviska Barnmissionen bedriver insamlingsarbete i Sverige samt genom systerorganisationer i Danmark, Finland, Färöarna och Norge.

Barnmissionen driver second hand-butiker i Malmö och Ystad, Öppna Hjärtat Secondhand. Överskottet av kläder och accessoarer skickas till Ukraina. All vinst tillfaller Skandinaviska Barnmissionens nödhjälpsarbete.

Skandinaviska Barnmissionen bedriver olika kortare projekt i länder där det behövs akut hjälp. Sådana projekt bedrivs bl.a. Haiti, Malawi, Uganda och Bangladesh.

Sedan 2010 arbetar barnmissionen med projektet "No Corruption Generation" i samtliga programländer och projektländer. Syftet är att de skall inrikta oss på barn och ungdomar och utbilda dem i korruptionens verkningar.

Senast Uppdaterad:
2018-12-07

Organisationsnamn:
Skandinaviska Barnmissionen

Organisationstyp:
Stiftelse med egen projektverksamhet.

Geografiskt fokus:
Afrika, Asien, Sverige, Europa

Webbadress:
www.barnmissionen.se

Postadress:
Strömgatan 14
212 25 Malmö

Besöksadress:
Strömgatan 14
212 25 Malmö

Telefon:
040-6893040

E-postadress:
info@barnmissionen.se

Organisationsnummer:
846002-8734

Plusgiro:
901080-2

FRII:
Nej

90-konto:
Ja

Dokument:
PDF-dokument Informationsanalys 2008
PDF-dokument Charity Ratings ideella julklappsguide 2008
PDF-dokument Charity Ratings ideella julklappsguide 2009
PDF-dokument Charity Ratings guide till att hjälpa de drabbade på Haiti - uppdatering 2010-01-28