...du kan också avgränsa din sökning genom att välja verksamhetsområde nedan.

Stockholms Stadsmission

Insamlingseffektivitet

93 %

Ändamålsandel

80 %

Totala intäkter

398 120 tsek

Storleksnivå

3

Demokrati

Organisationens stadgar finns tillgängliga på hemsidan och har enligt dessa ett öppet medlemskap samt uppfyller de av Givarguiden fastställda kraven p...
Läs mer

Ekonomi

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts av Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan.

Transparens

Organisationen saknar fullständig beskrivning av (1) verksamhetens detaljerade målsättningar och strategier för att uppnå dem samt (2) fullständig be...
Läs mer

Intäkter (tsek)

Organisation

Stockholms Stadsmission är en ideell förening, som har till ändamål att utifrån en kristen grundsyn utöva social hjälpverksamhet bland ensamma och utslagna, för äldre och sjuka samt verka för barns och ungdomars vård, utbildning och fostran

Organisation (tsek)

Anställda

Lön högste tjänsteman
 
0
tsek/mån
Personalkostnader, andel av totala intäkter
51
%
Antal anställda