...du kan också avgränsa din sökning genom att välja verksamhetsområde nedan.

Stockholms Stadsmission

Insamlingseffektivitet

93 %

Ändamålsandel

80 %

Totala intäkter

398 120 tsek

Storleksnivå

3

Demokrati

Organisationens stadgar finns tillgängliga på hemsidan och har enligt dessa ett öppet medlemskap samt uppfyller de av Givarguiden fastställda kraven p...
Läs mer

Ekonomi

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts av Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan.

Transparens

Organisationen saknar fullständig beskrivning av (1) verksamhetens detaljerade målsättningar och strategier för att uppnå dem samt (2) fullständig be...
Läs mer

Intäkter (tsek)

Organisation

Stockholms Stadsmission är en ideell förening, som har till ändamål att utifrån en kristen grundsyn utöva social hjälpverksamhet bland ensamma och utslagna, för äldre och sjuka samt verka för barns och ungdomars vård, utbildning och fostran

Organisation (tsek)

Anställda

Lön högste tjänsteman
 
0
tsek/mån
Personalkostnader, andel av totala intäkter
51
%
Antal anställda

Tre effekter

1

40 personer som levt i akut hemlöshet har fått ett mer stadigvarande boende efter att ha arbetat med ett ombud under 2015.

2

230 barn, 35 föräldrar och 300 äldre fick möjlighet att hämta ny kraft på sommarkollo 2015.

3

68 % av deltagarna på råd- och stödcentret Crossroads för EU-migranter, upplevde att de fått stöd av verksamheten i att hitta ett arbete.