Alla organisationer

Stockholms Stadsmission

Stockholms Stadsmission är en ideell förening, som har till ändamål att utifrån en kristen grundsyn utöva social hjälpverksamhet bland ensamma och utslagna, för äldre och sjuka samt verka för barns och ungdomars vård, utbildning och fostran

Resultat för 2017

Demokrati

Utmärkt

Ekonomi

Utmärkt

Transparens

Utmärkt

Utvärdering

Utmärkt

Demokrati Utmärkt

Organisationens stadgar finns tillgängliga på hemsidan och har enligt dessa ett öppet medlemskap samt uppfyller Givarguidens krav på en demokratisk uppbyggnad.

Ekonomi Utmärkt

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan.

Transparens Utmärkt

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Utvädering Utmärkt

Organisationen uppfyller de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern redovisning av utvärderingsarbete.

Finansiellt

Stockholms Stadsmission har 555 237 000 kr i totala intäkter. 57.8 % är privata medel, och 6.1 % är offentliga medel.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

92 % Graph

Det kostar 8 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

62 % Graph

62 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Personal

Stockholms Stadsmission har 471 anställda. 64 % är kvinnor och 36 % är män. Den tjänsteman med högst lön tjänar 929 000 kr/år. Personalkostader står för 0 % av deras totala intäkter.

Fördelning

64 %
Kvinnor
36 %
Män

Verksamheten

Bakgrund

Stockholms Stadsmission leder sitt ursprung till mitten av 1800-talet och den evangeliska alliansens svenska avdelning, som i sin tur var en gren av den internationella evangeliska alliansen grundad i London 1846.

I Sverige verkade alliansen för att "väcka religiöst likgiltiga" och för religionsfrihet. Den svenska avdelningen bestod huvudsakligen av två grupper, lågkyrkliga lutheraner och oorganiserade baptister. Lutheranerna bildade den 9 december 1853 en särskild fraktion kallad "den inre missionen". Den inre missionen hade ingen styrelse eller organiserad verksamhetsform. Den 21 januari 1856 antogs namnet Stockholms Stadsmission och en styrelse valdes.

Övergripande målsättning

Stockholm ska bli en mänskligare stad för alla.

Målgrupp

Barn, ungdomar, vuxna och äldre som lever i hemlöshet, missbruk eller annan form av utsatthet.

Verksamhetsmål och strategi

Stockholms Stadsmissions verksamhetsidé är att utifrån en kristen människosyn utmana och komplettera samhällets insatser för utsatta individer och grupper.

- Se, bekräfta och ge röst åt dem som ingen annan lyssnar på.
- Lindra den akuta nöden.
- Skapa opinion för att ändra på det som orsakar nöden.
- Verka för att tro, hopp och livsmod kan hållas levande.
- Stärka individens möjligheter att själv ta makten över och förändra sin livssituation.
- Erbjuda gemenskap och personliga möten, särskilt för dem som lever i isolering och ensamhet.

Verksamhet

Stockholms Stadsmission har i huvudsak tre verksamhetsområden; Social verksamhet, Sociala företag och Skolverksamhet.

SOCIAL VERKSAMHET
Den sociala verksamheten består av ett tjugotal självständiga enheter som driver verksamhet för barn & unga, familjer, vuxna och äldre i utsatthet. Exempel på den sociala verksamheten är bland annat:
- Ung Station som är ett hus som erbjuder barnfamiljer, tonåringar och unga föräldrar tid för samtal, stöd och gemenskap i en hemlik miljö.
- Terapicenter för unga är en öppen samtalsmottagning för unga vuxna mellan 16-25.
- Crossroads råd- och stödcenter öppnade i mars 2011 för att möta behoven hos den växande gruppen EU-migranter i hemlöshet. Verksamheten syftar till att motverka social och ekonomisk utestängning bland EU-migranter som lever i fattigdom, hemlöshet och/eller arbetslöshet i Stockholm.

SOCIALA FÖRETAG
Sociala företag inkluderar ett antal second hand butiker och Grillska Husets konferens & festvåning, café & restaurang samt bageri & brödbod.

SKOLVERKSAMHET
Skolverksamheten består av folkhögskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, komvux och yrkeshögskola. Stiftelsen driver idag sex gymnasieskolor, gymnasiesärskola, folkhögskola, sfi, komvux och yrkeshögskola.

Senast Uppdaterad:
2018-12-04

Organisationsnamn:
Stockholms Stadsmission

Organisationstyp:
Ideell förening

Geografiskt fokus:
Sverige

Webbadress:
www.stadsmissionen.se

Facebook  Twitter

Postadress:
Box 47073
100 74 Stockholm

Besöksadress:
Årstaängsvägen 21 C
11743 Stockholm

Telefon:
08-68423000

E-postadress:
info@stadsmissionen.se

Organisationsnummer:
802003-1954

Plusgiro:
900351-8

Bankgiro:
900-3518

FRII:
Ja

90-konto:
Ja

Dokument:
PDF-dokument Kapitalplaceringspolicy

Ansvarsfull kapitalförvalning

Tar avstånd från att investera i...

Vapen (krigsmateriel, klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen, kärnvapen)

Alkohol

Tobak

Pornografi


Tar inte avstånd från att investera i...

Fossila bränslen (olja, gas, kol)

Kommersiell spelverksamhet