...du kan också avgränsa din sökning genom att välja verksamhetsområde nedan.

PMU Interlife

Demokrati

Organisationen har stadgar som finns tillgängliga på hemsidan och uppfyller Givarguidens krav på en demokratisk uppbyggnad.

Ekonomi

Organisationen presenterar inte årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse samt årsmötesprotokoll på hemsidan och har därmed inte uppfyllt de ...
Läs mer

Transparens

Organisationen saknar fullständig beskrivning av (1) styrelsens och (2) ledningsgruppens bakgrund och tidigare erfarenhet och har därmed inte presente...
Läs mer

Intäkter (tsek)

Organisation

Pingstmissionens Utvecklingssamarbete, PMU, arbetar med att i samverkan med lokala samarbetspartner skapa goda förutsättningar för människor att ta sig ur sin fattigdom.

Organisation (tsek)

Anställda

Lön högste tjänsteman
 
0
tsek/mån
Personalkostnader, andel av totala intäkter
0
%
Antal anställda