...du kan också avgränsa din sökning genom att välja verksamhetsområde nedan.

Svenska Afghanistankommittén

Insamlingseffektivitet

93 %

Ändamålsandel

82 %

Totala intäkter

293 590 tsek

Storleksnivå

3

Demokrati

Organisationens stadgar finns tillgängliga på hemsidan och har enligt dessa ett öppet medlemskap samt uppfyller de av Givarguiden fastställda kraven p...
Läs mer

Ekonomi

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts av Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan.

Transparens

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Intäkter (tsek)

Organisation

Svenska Afghanistankommittén (SAK) är en biståndsorganisation som sedan 30 år arbetar i Afghanistan. Ett arbete som bedrivs inom utbildning, hälsovård, landsbygdsutveckling och rehabilitering av människor med funktionsnedsättning.

Organisation (tsek)

Anställda

Lön högste tjänsteman
 
0
tsek/mån
Personalkostnader, andel av totala intäkter
52
%
Antal anställda

Tre effekter

1

Mödradödligheten i Afghanistan minskar och det är bekräftat att antalet assisterade födslar vid SAKs kliniker ökade med 6 % under 2015, ett resultat som kan länkas till SAKs utbildning av barnmorskor.

2

Människor på landsbygden efterfrågar i ökande grad skolor och utbildning från myndigheter. Lokala råd har också begärt fler så kallade examensklasser för att unga kvinnor ska ges möjlighet att fullgöra sin skolgång, vilket är ett av SAKs viktigaste mål.

3

Enligt en utvärdering fick 71% av de som genomgått yrkesutbildning genom SAK antingen anställning eller startade egna verksamheter, vilket är särskilt viktigt för de mest marginaliserade, kvinnor och personer med funktionsnedsättning.