...du kan också avgränsa din sökning genom att välja verksamhetsområde nedan.

Förbundet Sveriges Dövblinda

Demokrati

Organisationen har stadgar som finns tillgängliga på hemsidan och uppfyller Givarguidens krav på en demokratisk uppbyggnad i ljuset av föreningens syf...
Läs mer

Ekonomi

Organisationen saknar funktionsindelad årsredovisning vilket Givarguiden efterfrågar för att kunna utläsa relevant ekonomisk information. Organisation...
Läs mer

Transparens

Organisationen saknar fullständig beskrivning av (1) styrelsens bakgrund, tidigare erfarenhet och nuvarande sysselsättning och har därmed inte present...
Läs mer

Intäkter (tsek)

Organisation

Förbundet Sveriges Dövblinda arbetar för rätten till full delaktighet, jämlikhet, självständighet och självbestämmande för personer med dövblindhet på alla områden i samhället.

Organisation (tsek)

Anställda

Lön högste tjänsteman
 
0
tsek/mån
Personalkostnader, andel av totala intäkter
47
%
Antal anställda