...du kan också avgränsa din sökning genom att välja verksamhetsområde nedan.

Synskadades Riksförbund

Demokrati

Organisationen har stadgar som finns tillgängliga på hemsidan, men uppfyller inte Givarguidens krav på en demokratisk uppbyggnad (endast individer som...
Läs mer

Ekonomi

Organisationen saknar funktionsindelad årsredovisning som Givarguiden efterfrågar för att utläsa relevant ekonomisk information. Organisationen presen...
Läs mer

Transparens

Organisationen saknar beskrivning av (1) styrelsens och (2) ledningsgruppens bakgrund och tidigare erfarenhet. Organisationen har därmed inte presente...
Läs mer

Intäkter (tsek)

Organisation

Synskadades Riksförbund arbetar för ett samhälle där synskadade inte diskrimineras på grund av sitt funktionshinder. Organisationen genomför aktiviteter och påverkansarbete i Sverige, samt deltar i utvecklingssamarbeten med fokus på synskadade världen över.

Organisation (tsek)

Anställda

Lön högste tjänsteman
 
0
tsek/mån
Personalkostnader, andel av totala intäkter
0
%
Antal anställda