...du kan också avgränsa din sökning genom att välja verksamhetsområde nedan.

Trosgnistans Mission

Insamlingseffektivitet

94 %

Ändamålsandel

79 %

Totala intäkter

21 114 tsek

Storleksnivå

3

Demokrati

Organisationens stadgar finns tillgängliga på hemsidan och har enligt dessa ett öppet medlemskap samt uppfyller de av Givarguiden fastställda kraven p...
Läs mer

Ekonomi

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts av Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan.

Transparens

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Intäkter (tsek)

Organisation

Trosgnistans Mission är en allkristen missionsorganisation som arbetar med att nå ut till ”onådda folkgrupper”, att verka för självstyrande, självunderhållande och självpropagerande nytestamentliga församlingar samt att medverka till ett bättre samhälle i vilket hela människans behov och utveckling främjas.

Organisation (tsek)

Anställda

Lön högste tjänsteman
 
31 650
tsek/mån
Personalkostnader, andel av totala intäkter
11
%
Antal anställda