...du kan också avgränsa din sökning genom att välja verksamhetsområde nedan.

Latinamerikagrupperna

Insamlingseffektivitet

79 %

Ändamålsandel

99 %

Totala intäkter

17 492 tsek

Storleksnivå

3

Demokrati

Organisationen har stadgar som finns tillgängliga på hemsidan, men uppfyller inte Givarguidens krav på en demokratisk uppbyggnad (stadgarna saknar inf...
Läs mer

Ekonomi

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts av Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan.

Transparens

Organisationen saknar fullständig beskrivning av (1) styrelsens bakgrund, tidigare erfarenhet och nuvarande sysselsättning och (2) ledningsgruppens ba...
Läs mer

Intäkter (tsek)

Organisation

Latinamerikagrupperna arbetar för att öka fattiga människors inflytande över samhälleliga beslutsprocesser för att på så sätt stärka deras mänskliga rättigheter. Organisationens lokalgrupper anordnar föreläsningar, seminarier, kulturella evenemang och studiecirklar.

Organisation (tsek)

Anställda

Lön högste tjänsteman
 
0
tsek/mån
Personalkostnader, andel av totala intäkter
26
%
Antal anställda