...du kan också avgränsa din sökning genom att välja verksamhetsområde nedan.

UNICEF

Insamlingseffektivitet

90 %

Ändamålsandel

89 %

Totala intäkter

792 776 tsek

Storleksnivå

3

Demokrati

Organisationens stadgar finns tillgängliga på hemsidan och har enligt dessa ett öppet medlemskap samt uppfyller de av Givarguiden fastställda kraven p...
Läs mer

Ekonomi

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts av Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan.

Transparens

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Intäkter (tsek)

Organisation

UNICEF arbetar för att barnkonventionen ska efterlevas överallt i världen och för att barns bästa alltid ska sättas i främsta rummet.

Organisation (tsek)

Anställda

Lön högste tjänsteman
 
0
tsek/mån
Personalkostnader, andel av totala intäkter
5
%
Antal anställda