...du kan också avgränsa din sökning genom att välja verksamhetsområde nedan.

Vi-skogen

Insamlingseffektivitet

90 %

Ändamålsandel

81 %

Totala intäkter

82 848 tsek

Storleksnivå

3

Demokrati

Stiftelser med offentliga stadgar tilldelas betyget grått. Givarguiden kan inte bedöma givarinflytandet i organisationen då stiftelser (till skillnad ...
Läs mer

Ekonomi

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts av Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan.

Transparens

Organisationen saknar fullständig beskrivning av (1) styrelsens bakgrund och tidigare erfarenhet och har därmed inte presenterat all efterfrågad infor...
Läs mer

Intäkter (tsek)

Organisation

Vi-skogen planterar träd har till ändamål att genom plantskolor, trädplantering och andra åtgärder i samband därmed bidra till ekologisk balans och till bättre och tryggare försörjning för de fattiga och sämst ställda i områden som hotas av ekologisk utarmning.

Organisation (tsek)

Anställda

Lön högste tjänsteman
 
0
tsek/mån
Personalkostnader, andel av totala intäkter
30
%
Antal anställda

Tre effekter

1

Under 2015 planterades 5 363 653 långsiktiga träd och fruktträd i området runt Victoriasjön. Träden som planteras har minskat jorderosion och gett trädprodukter till bondefamiljer.

2

2 487 aktiva spar- och lånegrupper med sammanlagt 57 333 verksamma medlemmar. Genom dessa har familjerna investerat i sitt jordbruk, köpt mark och fått möjlighet att betala skol- och sjukvårdsräkningar.

3

30 927 hushåll deltog i utbildningar om vikten att odla olika grödor och hur man får tillräckligt med näring genom kosten. De förbättrade metoderna har också ökat böndernas skördar, vilket ger mat på bordet.