...du kan också avgränsa din sökning genom att välja verksamhetsområde nedan.

Världsnaturfonden WWF

Demokrati

Stiftelser med offentliga stadgar tilldelas betyget grått. Givarguiden kan inte bedöma givarinflytandet i organisationen då stiftelser (till skillnad ...
Läs mer

Ekonomi

Organisationen presenterar inte årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse på hemsidan och har därmed inte uppfyllt de krav som ställts av Giv...
Läs mer

Transparens

Organisationen saknar fullständig beskrivning av (1) ledningsgruppens nuvarande sysselsättning, bakgrund, tidigare erfarenhet och har därmed inte pres...
Läs mer

Intäkter (tsek)

Organisation

Världensnaturfonden WWF är en oberoende och partipolitiskt obunden naturvårdsorganisation vars huvuduppgift är att skydda den biologiska mångfalden och underlätta att naturresurser används på ett uthålligt sätt, både i Sverige och globalt.

Organisation (tsek)

Anställda

Lön högste tjänsteman
 
0
tsek/mån
Personalkostnader, andel av totala intäkter
0
%
Antal anställda