...du kan också avgränsa din sökning genom att välja verksamhetsområde nedan.

Astma- och Allergiförbundet

Demokrati

Organisationens stadgar finns tillgängliga på hemsidan och har enligt dessa ett öppet medlemskap samt uppfyller de av Givarguiden fastställda kraven p...
Läs mer

Ekonomi

Organisationen presenterar inte årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse eller signerat årsmötesprotokoll på hemsidan och har därmed inte up...
Läs mer

Transparens

Organisationen saknar beskrivning av (1) styrelsens och (2) ledningsgruppens bakgrund och tidigare erfarenhet och har därmed inte presenterat all efte...
Läs mer

Intäkter (tsek)

Organisation

Astma- och Allergiförbundet arbetar för att allergiker och deras anhöriga ska kunna fungera som likvärdiga medlemmar i samhället. Detta uppnås genom genom att öka kunskapen bland allmänheten och ge stöd till forskning och behandlingar. Vid ett sammanträde på Hotell Hörnan i Uppsala den 22 september 1956 beslöt ett antal lokala allergiföreningar att bilda ett riksförbund: Astma- och Allergiförbundet. Idag finns över 100 lokalföreningar och ett antal regionföreningar runt om i landet. I dessa samlas allergiker och deras anhöriga för att stödja och hjälpa varandra samt för att påverka det omgivande samhället. Astma- och Allergiförbundet arbetar som en folkrörelse för allergiker och förbundet är en gemensam resurs för de lokala föreningarna.

Organisation (tsek)

Anställda

Lön högste tjänsteman
 
0
tsek/mån
Personalkostnader, andel av totala intäkter
0
%
Antal anställda