...du kan också avgränsa din sökning genom att välja verksamhetsområde nedan.

Naturarvet

Insamlingseffektivitet

80 %

Ändamålsandel

77 %

Totala intäkter

3 959 tsek

Storleksnivå

1

Demokrati

Stiftelser med offentliga stadgar tilldelas betyget grått. Givarguiden kan inte bedöma givarinflytandet i organisationen då stiftelser (till skillnad ...
Läs mer

Ekonomi

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts av Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna information på hemsidan....
Läs mer

Transparens

Organisationen saknar fullständig beskrivning av (1) styrelsens bakgrund, tidigare erfarenhet och nuvarande sysselsättning och har därmed inte present...
Läs mer

Intäkter (tsek)

Organisation

Naturarvet är en insamlingsstiftelse vars syfte är att förvärva skogsmark med skyddsvärd gammal skog med ändamål att skydda dess hotade djur- och växtarter, samt att i övrigt gynna forskning, friluftsliv, turism för nuvarande och framtida generationer.

Organisation (tsek)

Anställda

Lön högste tjänsteman
 
30
tsek/mån
Personalkostnader, andel av totala intäkter
12
%
Antal anställda