...du kan också avgränsa din sökning genom att välja verksamhetsområde nedan.

Hungerprojektet

Insamlingseffektivitet

89 %

Ändamålsandel

86 %

Totala intäkter

18 415 tsek

Storleksnivå

3

Demokrati

Stiftelser med offentliga stadgar tilldelas betyget grått. Givarguiden kan inte bedöma givarinflytandet i organisationen då stiftelser (till skillnad ...
Läs mer

Ekonomi

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts av Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan.

Transparens

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Intäkter (tsek)

Organisation

Hungerprojektet arbetar för att avskaffa hunger och fattigdom. Organisationen fokuserar på social mobilisering, jämställdhet och samarbete med lokala myndigheter. I Sverige arbetar de med att upplysa och informera kring hungerproblematiken.

Organisation (tsek)

Anställda

Lön högste tjänsteman
 
49 500
tsek/mån
Personalkostnader, andel av totala intäkter
22
%
Antal anställda