Alla organisationer

Ny Gemenskap

Den ideella föreningen Ny Gemenskap arbetar med människor som lever i utsatthet - främst i Stockholmsområdet.

Resultat för 2017

Demokrati

Utmärkt

Ekonomi

Godkänd

Transparens

Godkänd

Utvärdering

Utmärkt

Demokrati Utmärkt

Organisationens stadgar finns tillgängliga på hemsidan och har enligt dessa ett öppet medlemskap samt uppfyller Givarguidens krav på en demokratisk uppbyggnad.

Ekonomi Godkänd

Organisationen presenterar inte en funktionsindelad årsredovisning på hemsidan och har därmed inte uppfyllt de krav som ställts av Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll.

Transparens Godkänd

Organisationen saknar fullständig beskrivning av (1) organisationens bakgrund samt (3) geografiska fokus och har därmed inte presenterat all efterfrågad information på sin hemsida.

Utvädering Utmärkt

Organisationen uppfyller de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern redovisning av utvärderingsarbete.

Finansiellt

Ny Gemenskap har 14 025 000 kr i totala intäkter. 11.3 % är privata medel, och 56.3 % är offentliga medel.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

100 % Graph

Det kostar 0 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

110 % Graph

110 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Verksamheten

Bakgrund

Den ideella föreningen Ny Gemenskap bildades 1968 av en ungdomlig auktionsgrupp med en vision om ett annorlunda samhälle. En gemenskap där ingen åsidosätts, där alla accepteras, ingen kallas avvikande. Föreningen erbjuder alla de som saknar ett forum för gemenskap en gruppverksamhet med konst, matlagning, bakning, motion och utflykter. Utöver den ursprungliga härbärgesverksamheten bedriver verksamheten sedan 2003 även ett stödboende med plats för 8 personer.

Övergripande målsättning

Ny Gemenskap har en vision om ett samhälle där ingen ställs åt sidan, där alla accepteras på egna villkor och där ingen kallas avvikande. Ny Gemenskap är en mötesplats för människor med olika bakgrund, ålder och livssituation. Ny Gemenskap vill höja livskvaliteten för dem som kommer till verksamheten. Ett mål är att erbjuda en social miljö som är sådan att varje persons egenskaper utvecklas på ett positivt sätt tillsammans med andra.

Målgrupp

Till daghärberget är alla välkomna men gästerna kan i stort sett delas in i följande grupper:

- Hemlösa med missbruk
- Personer med psykiskt funktionshinder
- Ensamma äldre samt hemlösa EU-invandrare

Den gemensamma nämnaren för den som kommer till Ny Gemenskap är att de befinner sig i samhällets utkanter.

Verksamhetsmål och strategi

Ny Gemenskap målsättning är att:

- Ge personer i samhällets utkanter möjlighet till en fast punkt i tillvaron där de kan hitta sitt inre mod och motivation till förändring.
- Bedriva ett daghärbärge där man som gäst kan få sig ett mål mat, byta till rena kläder, ta en dusch, få hjälp med samtal till myndigheter samt delta i en gemenskap utan droger.
- Bedriva föreningsverksamhet med demokratiskt medbestämmande som utövas vid föreningsmöten, årsmöte och planeringshelger.
- Bedriva drogfritt stödboende för hemlösa med missbruk och/eller psykiska funktionshinder med individuell behandlingsplan upprättad i samarbete med placerande socialtjänst.
- Boendet i Västberga skall vara ett första steg på väg till relevant boendeform.

Observera att informationen inte återfinns på hemsidan och tas därför inte in i bedömningen.

Verksamhet

Ny Gemenskap anordnar löpande gruppaktiviteter som t.ex. samtalsgrupper, undervisning i svenska, matlagningsgrupp och konstgrupp.

Ny Gemenskap bedriver Västberga Gård. Varje söndag och på storhelgerna anordnas olika kulturprogram. I lokalerna finns toaletter, dusch, samt ett bemannat klädförråd. Även gruppverksamheter med konst, maglagning, bakning, motion och utflykter erbjuds.

Vidare bedriver Ny Gemenskap fyra caféer som utgör mötesplatser för människor.

Senast Uppdaterad:
2018-12-07

Organisationsnamn:
Ny Gemenskap

Organisationstyp:
Medlemsorganisation med individuellt medlemskap.

Egen projektverksamhet.

Geografiskt fokus:
Sverige

Webbadress:
www.nygemenskap.org

Facebook  

Postadress:
Västeberga Gårdsväg 30
126 30 Hägersten

Besöksadress:
Västeberga Gårdsväg 30
126 30 Hägersten

Telefon:
08-221709, 08-202119

E-postadress:
info@nygemenskap.org

Organisationsnummer:
802006-1019

Plusgiro:
900533-1

Bankgiro:
5127-2037

FRII:
Nej

90-konto:
Ja

Dokument:
PDF-dokument Charity Ratings ideella julklappsguide 2007
PDF-dokument Charity Ratings ideella julklappsguide 2009