...du kan också avgränsa din sökning genom att välja verksamhetsområde nedan.

Ny Gemenskap

Demokrati

Organisationen har inte tillgängliggjort sina stadgar för extern granskning.

Ekonomi

Organisationen presenterar inte årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse och årsmötesprotokoll på hemsidan och har därmed inte uppfyllt de k...
Läs mer

Transparens

Organisationen saknar fullständig beskrivning av (1) styrelsens och (2) ledningsgruppens medlemmar, bakgrund, tidigare erfarenhet och nuvarande syssel...
Läs mer

Intäkter (tsek)

Organisation

Den ideella föreningen Ny Gemenskap arbetar med människor som lever i utsatthet - främst i Stockholmsområdet.

Organisation (tsek)

Anställda

Lön högste tjänsteman
 
0
tsek/mån
Personalkostnader, andel av totala intäkter
0
%
Antal anställda