...du kan också avgränsa din sökning genom att välja verksamhetsområde nedan.

Stiftelsen Livslust

Demokrati

Stiftelser med offentliga stadgar tilldelas betyget grått. Givarguiden kan inte bedöma givarinflytandet i organisationen då stiftelser (till skillnad ...
Läs mer

Ekonomi

Organisationen presenterar inte årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse på hemsidan och har därmed inte uppfyllt de krav som ställts av Giv...
Läs mer

Transparens

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Intäkter (tsek)

Organisation

Stiftelsen Livslust är en oberoende privat organisation som fr.o.m. hösten 2015 ger finansiellt stöd för studier - Livslust Study Support Programme - åt föräldralösa och på annat sätt utsatta ungdomar i Lettland.

Organisation (tsek)

Anställda

Lön högste tjänsteman
 
0
tsek/mån
Personalkostnader, andel av totala intäkter
0
%
Antal anställda