Alla organisationer

Zambian Association for Sustainable Projects (ZASP)

ZASP är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation, som arbetar med fattigdomsbekämpning, hälsofrågor, utbildning och demokratiutveckling i Zambia. ZASP arbetar med utbildning och att via hjälp till självhjälp påverka och förändra människornas livsvillkor i projektområdet.

Resultat för 2017

Demokrati

Utmärkt

Ekonomi

Utmärkt

Transparens

Utmärkt

Utvärdering

Utmärkt

Demokrati Utmärkt

Organisationens stadgar finns tillgängliga på hemsidan och har enligt dessa ett öppet medlemskap samt uppfyller Givarguidens krav på en demokratisk uppbyggnad.

Ekonomi Utmärkt

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan.

Transparens Utmärkt

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Utvädering Utmärkt

Organisationen uppfyller de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern redovisning av utvärderingsarbete.

Finansiellt

Zambian Association for Sustainable Projects (ZASP) har 615 000 kr i totala intäkter. 100 % är privata medel, och 0 % är offentliga medel.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

99 % Graph

Det kostar 1 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

100 % Graph

100 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Verksamheten

Bakgrund

ZASP startade som ett biståndsprojekt 1989 av Agneta Håkangård från Karlstad. Sex zambiska bönder fick då lån för att utveckla sitt jordbruk och genom det förbättra sina levnadsvillkor. Idén med mikrolån till de allra fattigaste kom från Grameen Bank i Bangladesh. Det lilla jordbruksprojektet har utvidgats och många sidoprojekt har vuxit fram. De senaste åren har arbete inriktats på fattigdomsbekämpning genom utbildning och då i första hand jordbruks- och demokratiutbildning.

Övergripande målsättning

ZASP övergripande mål är att bedriva utvecklingsarbete i Zambia för att bekämpa fattigdom och förbättra människornas livsvillkor genom att främja demokratisk, ekonomisk och social utveckling.

Målgrupp

Människorna som lever i Lundazi distriktet i östra Zambia.

Verksamhetsmål och strategi

Den grundläggande strategin för verksamheten i Zambia är att stödja och ta initiativ som stärker den lokala förmågan enligt principen ”hjälp till självhjälp”.

För att nå den övergripande målsättningen arbetar ZASP i Sverige med att:

- Bedriva insamlingsverksamhet i Sverige för att samla in medel till ZASP:s biståndsverksamhet.

- Sprida kunskap om ZASP:s biståndsverksamhet.


Verksamhet

ZASP har idag ett upptagningsområde på 270 000 människor och flera tusen av dem är direkt involverade i projektaktiviteterna. I sin folkhögskola erbjuder ZASP bland annat utbildning i jordbruksmetoder, demokrati och mänskliga rättigheter, miljökunskap och HIV/aids. Föreningen driver också barn och ungdomsprojekt, förebyggande tandvård, trädplantering och införande av enkla energisnåla spisar. I projektcentret finns bl.a en butik, ett snickeri, en syateljé, en klinik och en förskola.

I Sverige arbetar ZASP med att bedriva insamlingsverksamhet till arbetet nere i Zambia samt med kunskaps- och infomationsspridning.

Senast Uppdaterad:
2018-11-12

Organisationsnamn:
Zambian Association for Sustainable Projects (ZASP)

Organisationstyp:
Medlemsorganisation med individuellt medlemskap.

Egen projektverksamhet.

Geografiskt fokus:
Afrika

Webbadress:
www.zasp.se

Postadress:
Box 5261
402 25 Göteborg

Telefon:
054-152268

E-postadress:
info@zasp.org

Organisationsnummer:
874001-5865

Plusgiro:
900782-4

FRII:
Nej

90-konto:
Ja

Dokument:
PDF-dokument Charity Ratings ideella julklappsguide 2008
PDF-dokument Charity Ratings ideella julklappsguide 2007

Ansvarsfull kapitalförvalning


Tar inte avstånd från att investera i...

Vapen (krigsmateriel, klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen, kärnvapen)

Alkohol

Tobak

Pornografi

Fossila bränslen (olja, gas, kol)

Kommersiell spelverksamhet