...du kan också avgränsa din sökning genom att välja verksamhetsområde nedan.

Zambian Association for Sustainable Projects (ZASP)

Insamlingseffektivitet

99 %

Ändamålsandel

100 %

Totala intäkter

731 tsek

Storleksnivå

1

Demokrati

Organisationens stadgar finns tillgängliga på hemsidan och har enligt dessa ett öppet medlemskap samt uppfyller de av Givarguiden fastställda kraven p...
Läs mer

Ekonomi

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts av Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan.

Transparens

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Intäkter (tsek)

Organisation

ZASP är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation, som arbetar med fattigdomsbekämpning, hälsofrågor, utbildning och demokratiutveckling i Zambia. ZASP arbetar med utbildning och att via hjälp till självhjälp påverka och förändra människornas livsvillkor i projektområdet.

Organisation (tsek)

Anställda

Lön högste tjänsteman
 
0
tsek/mån
Personalkostnader, andel av totala intäkter
0
%
Antal anställda

Tre effekter

1

Folkhögskolekurser inom jordbruk ger enskilda bönder bättre möjligheter att mätta sina familjer. ZASP:s datorkurser ger deltagarna större möjligheter till anställning eller vidare studier.

2

Brunnsgrävning har gjorts i flera byar vilket innebär att ytterligare familjer får rent vatten och därmed bättre folkhälsa. Det underlättar också för kvinnorna, som inte behöver gå långa sträckor för sitt vatten.

3

Ny folkhögskolefilial invigd i Kangobe vilket ger fler människor i ett större geografiskt område möjlighet till utbildning.