Alla organisationer

Clowner utan Gränser

Clowner utan Gränser skickar clowner, cirkusartister och musiker till platser drabbade av krig, naturkatastrofer och andra kriser för att sprida skratt, glädje och hopp till de barn som behöver det som mest. Genom föreställningar, workshops och lek stärker de barn och ungas psykosociala hälsa och rättigheter runt om i världen.

Resultat för 2017

Demokrati

Utmärkt

Ekonomi

Utmärkt

Transparens

Utmärkt

Utvärdering

Utmärkt

Demokrati Utmärkt

Organisationens stadgar finns tillgängliga på hemsidan och har enligt dessa ett öppet medlemskap samt uppfyller Givarguidens krav på en demokratisk uppbyggnad.

Ekonomi Utmärkt

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan.

Transparens Utmärkt

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Utvädering Utmärkt

Organisationen uppfyller de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern redovisning av utvärderingsarbete.

Finansiellt

Clowner utan Gränser har 9 762 000 kr i totala intäkter. 50.9 % är privata medel, och 49.1 % är offentliga medel.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

81 % Graph

Det kostar 19 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

75 % Graph

75 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Personal

Clowner utan Gränser har 6 anställda. 100 % är kvinnor och 0 % är män. Den tjänsteman med högst lön tjänar 0 000 kr/år. Personalkostader står för 50 % av deras totala intäkter.

Fördelning

100 %
Kvinnor
0 %
Män

Personalkostnad

50 % Graph

Personalkostnader av totala intäkter

Verksamheten

Bakgrund

Under en resa på Balkan kort efter kriget såg artisten Nalle Laanela hur en grupp artister arbetade i samarbete med Läkare utan Gränser för att stärka barnens psykosociala hälsa genom att sprida hopp och skratt bland barnen. Inspirerad av deras arbete grundade han Clowner utan Gränser Sverige 1996 som en systerorganisation till Payasos sin Fronteros, bildat i Spanien 1993. Idag finns Clowner utan Gränser-organisationer i 15 länder runt om i världen.

Övergripande målsättning

Clowner utan Gränsers mission är att sprida skratt, glädje och hopp. Därför skickar organisationen professionella artister till barn och samhällen drabbade av krig, konflikt och andra kriser.

Målgrupp

Barn i krig och konflikt, barn på flykt, barn utan föräldrar, barn som lever på gatan, barn i fängelse och barn i andra typer av utsatta situationer.

Verksamhetsmål och strategi

Clowner utan Gränsers vision är en värld fylld av lek, skratt och drömmar, där alla människor har möjlighet att utvecklas, uttrycka sig fritt och att känna hopp även i utsatta situationer. Clowner utan Gränsers verksamhetsinriktning är att genom kultur och konst sprida hopp och glädje till människor som drabbats av krig, katastrofer och andra svårigheter runt om i världen. Organisationen använder skratt och lek för att upprätthålla människovärdet och som ett sätt att ge barn och vuxna möjlighet att utvecklas. Organisationens volontärer är professionella artister som donerar sin tid och talang för att göra världen till en bättre plats.

Clowner utan Gränser samarbetar alltid med lokala organisationer med starkt förankring på plats som bjudit in dem.

I Sverige vill organisationen öka kunskapen om och engagemanget för människor som befinner sig i utsatta situationer runt om i världen och stärka barnkonventionen.

Verksamhet

Clowner utan Gränser arbetar för att stärka barn och ungas psykosociala hälsa. De arbetar med hjälp av projektfinansiering och egen insamling med några av världens mest utsatta barn.

Löpande genomförs turnéer till olika länder och områden. Samarbete och kontakt med partners runtom i världen pågår ständigt för utveckling av nya verksamheter och uppföljning av befintlig verksamhet. Att möte barn i lust, lek och glädje är deras uppdrag. När det fungerar som bäst skapas hopp, mänsklighet och livsvilja. Sedan starten 1996 har de mött och skrattat med nästan 2 miljoner barn. I Sverige arbetar Clowner utan Gränser i skolor för att öka förståelsen för Barnkonventionen och med att möta barn och unga som kommit till Sverige på flykt. Organisationen arbetar också med informationsspridning och insamling för att öka engagemanget för människor i utsatthet.

Senast Uppdaterad:
2018-11-21

Organisationsnamn:
Clowner utan Gränser

Organisationstyp:
Ideell medlemsförening med öppet medlemsantagande. Driver egna projekt.

Geografiskt fokus:
Afrika, Asien, Europa, Sverige, Oceanien, Sydamerika

Webbadress:
www.skratt.nu

Facebook  Twitter

Postadress:
Erstagatan 3F
116 28 Stockholm

Besöksadress:
Erstagatan 3F
116 28 Stockholm

Telefon:
08-531 766 40

E-postadress:
info@skratt.nu

Organisationsnummer:
802402-6521

Plusgiro:
90 00 20-9

Bankgiro:
900-0209

FRII:
Ja

90-konto:
Ja

Dokument:
PDF-dokument Kapitalplaceringspolicy

Ansvarsfull kapitalförvalning

Tar avstånd från att investera i...

Vapen (krigsmateriel, klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen, kärnvapen)

Alkohol

Tobak

Pornografi

Fossila bränslen (olja, gas, kol)

Kommersiell spelverksamhet