Alla organisationer

Clowner utan Gränser

Clowner utan Gränser skickar artister till samhällen drabbade av krig och andra kriser för att sprida skratt, glädje och hopp. De vill stärka barn och ungas psykosociala hälsa och arbetar i flyktingläger, på barnhem och med gatubarn runt om i världen.

Resultat för 2017

Demokrati

Utmärkt

Ekonomi

Utmärkt

Transparens

Utmärkt

Utvärdering

Utmärkt

Demokrati Utmärkt

Organisationens stadgar finns tillgängliga på hemsidan och har enligt dessa ett öppet medlemskap samt uppfyller Givarguidens krav på en demokratisk uppbyggnad.

Ekonomi Utmärkt

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan.

Transparens Utmärkt

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Finansiellt

Clowner utan Gränser har 9 762 000 kr i totala intäkter. 50.9 % är privata medel, och 49.1 % är offentliga medel.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

81 % Graph

Det kostar 19 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

75 % Graph

75 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Personal

Clowner utan Gränser har 6 anställda. 100 % är kvinnor och 0 % är män. Den tjänsteman med högst lön tjänar 0 000 kr/mån. Personalkostader står för 50 % av deras totala intäkter.

Fördelning

100 %
Kvinnor
0 %
Män

Personalkostnad

50 % Graph

Personalkostnader av totala intäkter

Verksamheten

Bakgrund

Under en resa på Balkan kort efter kriget såg artisten Nalle Laanela hur en grupp artister arbetade i samarbete med Läkare utan Gränser för att stärka barnens psykosociala hälsa genom att sprida hopp och skratt bland barnen. Inspirerad av deras arbete startade han Clowner utan Gränser Sverige 1996 som en systerorganisation till Payasos sin Fronteros, bildat i Spanien 1993.

Övergripande målsättning

Clowner utan Gränsers mission är att sprida skratt, glädje och hopp. Därför skickar organisationen clowner och artister till barn och samhällen drabbade av krig, konflikt och andra kriser.

Målgrupp

Barn på flykt, boende på barnhem, som lever på gatan, med funktionsnedsättning och i andra utsatta situationer.

Verksamhetsmål och strategi

Clowner utan Gränsers vision är en värld fylld av lek, skratt och drömmar, där alla människor har möjlighet att utvecklas, uttrycka sig fritt och att känna hopp även i utsatta situationer. Clowner utan Gränsers verksamhetsinriktning är att genom kulturella uttryck sprida hopp och glädje till människor som drabbats av krig, katastrofer och andra svårigheter runt om i världen.Organisationen använder humor och lek för att upprätthålla människovärdet och som ett sätt att ge barn och vuxna möjlighet att utvecklas. Deras primära målgrupp är barn på flykt, på barnhem, barn som lever på gatan i så kallade childheaded families, barn med funktionsnedsättning och sjuka barn. Under åren har olika arbetssätt och metoder utvecklats för att arbeta med barn med olika förutsättningar och i olika kontexter. Alla organisationens artister har specifika kunskaper inom olika områden.

Clowner utan Gränser samarbetar alltid med lokala organisationer med starkt förankring på plats som bjudit in dem eller de själva erbjudit sin aa

I Sverige vill organisationen öka kunskapen om och engagemanget för människor som befinner sig i utsatta situationer runt om i världen.

BARN MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING
Clowner utan Gränser har sedan 2007 arbetat med barn som har olika former av permanenta funktionsnedsättningar. Detta arbete har fokuserats till länder där situationen för dessa barn är oerhört svår; där barnen växer upp under fattiga förhållanden och det råder en utbredd okunskap om funktionsnedsättningar, vilket medför att barnen göms undan och inte får vara en del av det övriga samhället.

Clowner utan Gränser vill i sitt arbete ge dessa barn glädje och motorisk träning genom föreställningar och cirkuslekar. I sitt arbete strävar de även mot ökad kunskap och tolerans för att förbättra barnens möjligheter att vara en del av samhället på lika villkor som andra barn. I arbetet utbildas lokala ledare i metoden att träna barnen i cirkus och tillsammans ger barnen och artisterna föreställningar för allmänheten i det lokala samhället. Clowner utan Gränser arbetar med denna metod i Jordanien, Burma, Lesotho och Palestina.

BARN I KRIG
Clowner utan Gränser genomför föreställningar och workshops med barn som flytt från krig. I akuta kriser sker detta i flyktingläger efter det att mat, vatten och medicin är på plats. Syftet är att få barnen att tänka på något annat, drömma och skratta en stund istället för att oroa sig för det hårda liv de befinner sig. I andra flyktingläger där människor blivit tvingade att stanna under flera års tid genomför organisationen utbildningar och startar upp nya cirkus- och clowngrupper.

Syftet med organisationens arbete med barn i krig är att få dem att glömma bort sina svåra livssituationer och känna glädje och hopp i sin vardag. Clowner utan Gränser vill stimulera barnens konstnärliga och kreativa sidor och få dem att vilja leka och uttrycka sig fritt, istället för att ständigt påverkas av intryck och minnen av krig och hat.

HIV/AIDS
HIV/AIDS är en del av människors vardag i stora delar av världen. Organisationen arbetar med målgruppen barn och unga och deras vårdnadshavare som direkt eller indirekt drabbats av HIV/AIDS. Resultatet av detta arbete är en metod genom vilken organisationen stärker deltagarnas identitet och självkänsla. Parallellt med att organisationen arbetar med barn som direkt eller indirekt har drabbats, genomför de också workshops för deras vårdnadshavare/föräldrar. Detta för att stärka banden dem emellan och att genom leken visa på nya sätt att mötas. Clowner utan Gränser har arbetat i olika utvecklingsprojekt i Kenya, Rwanda, Burundi, Lesotho och Swaziland.

Verksamhet

Clowner utan Gränser arbetar för att stärka barn och unga i sin psykosociala hälsa. De arbetar i flyktingläger, på barnhem och med gatubarn runt om i världen. De arbetar med hjälp av projekt och egen insamling med några av världens mest utsatta barn.

Löpande genomförs expeditioner till olika länder och områden (varje år genomförs cirka 7 expeditioner). Samarbete och kontakt med partners runtom i världen pågår löpande för utveckling av nya verksamheter och uppföljning av befintlig verksamhet. De arbetar även vid förfrågningar löpande med informationsföreställningar och liknande i Sverige. Under 2015 nådde Clowner utan Gränser 130 151 personer som fick ta del av en värld av drömmar, lek och skratt genom de 365 föreställningar och 143 workshops (inklusive utbildningar och cirkusskolor) som genomförts av deras artister i Sverige och internationellt. I syfte att uppnå föreningens ändamål 2015 har 15 projekt och 25 turnéer genomförts i 15 länder internationellt.

I Sverige arbetar clowner utan Gränser med informationsspridning och insamling.

Senast Uppdaterad:
2018-11-21

Organisationsnamn:
Clowner utan Gränser

Organisationstyp:
Ideell medlemsförening med öppet medlemsantagande. Driver egna projekt.

Geografiskt fokus:
Afrika, Asien, Sverige, Europa, Oceanien, Sydamerika

Webbadress:
www.skratt.nu

Facebook  Twitter

Postadress:
Erstagatan 3F
116 28 Stockholm

Besöksadress:
Erstagatan 3F
116 28 Stockholm

Telefon:
08-531 766 40

E-postadress:
info@skratt.nu

Organisationsnummer:
802402-6521

Plusgiro:
90 00 20-9

Bankgiro:
900-0209

FRII:
Ja

90-konto:
Ja

Dokument:
PDF-dokument Kapitalplaceringspolicy

Ansvarsfull kapitalförvalning

Tar avstånd från att investera i...

Vapen (krigsmateriel, klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen, kärnvapen)

Alkohol

Tobak

Pornografi

Fossila bränslen (olja, gas, kol)