...du kan också avgränsa din sökning genom att välja verksamhetsområde nedan.

Gunnar Nilssons Cancerstiftelse

Demokrati

Stiftelsen tilldelas betyget Röd då organisationen inte tillgängliggjort sina stadgar för extern granskning.

Ekonomi

Organisationen presenterar inte årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse på hemsidan och har därmed inte uppfyllt de krav som ställts av Giv...
Läs mer

Transparens

Organisationen saknar (1) information gällande ledning och styrning (vilka urvalskriterier som finns för val till styrelse, vilka styrelsens huvudsakl...
Läs mer

Intäkter (tsek)

Organisation

Gunnar Nilssons Cancerstiftelse stödjer utbildning och forskning i syfte att bekämpa cancersjukdomar samt finansierar behandling och omvårdnad av cancersjuka. De stödjer projekt framför allt i södra Sverige (Skåne, Blekinge, Kronoberg och södra Halland).

Organisation (tsek)

Anställda

Lön högste tjänsteman
 
0
tsek/mån
Personalkostnader, andel av totala intäkter
0
%
Antal anställda