...du kan också avgränsa din sökning genom att välja verksamhetsområde nedan.

Kalmar Stadsmission

Insamlingseffektivitet

93 %

Ändamålsandel

90 %

Totala intäkter

14 454 tsek

Storleksnivå

2

Demokrati

Organisationen har stadgar som finns tillgängliga på hemsidan, men uppfyller inte Givarguidens krav på en demokratisk uppbyggnad (kyrkoherden i Kalmar...
Läs mer

Ekonomi

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts av Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan.

Transparens

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Intäkter (tsek)

Organisation

Kalmar Stadsmission stödjer och hjälper människor som befinner sig i utsatta livssituationer, genom att bedriva verksamhet som erbjuder mötesplatser, arbetsträning, mat och praktisk hjälp.

Organisation (tsek)

Anställda

Lön högste tjänsteman
 
0
tsek/mån
Personalkostnader, andel av totala intäkter
66
%
Antal anställda