...du kan också avgränsa din sökning genom att välja verksamhetsområde nedan.

Olof Palmes Internationella Center

Insamlingseffektivitet

84 %

Ändamålsandel

98 %

Totala intäkter

149 311 tsek

Storleksnivå

3

Demokrati

Organisationen har stadgar som finns tillgängliga på hemsidan, men uppfyller inte Givarguidens krav på en demokratisk uppbyggnad (organisationen har i...
Läs mer

Ekonomi

Organisationen presenterar inte årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse och årsmötesprotokoll på hemsidan och har därmed inte uppfyllt de k...
Läs mer

Transparens

Organisationen saknar fullständig beskrivning av (1) styrelsens och (2) ledningens bakgrund, tidigare erfarenhet och nuvarande sysselsättning samt (3)...
Läs mer

Intäkter (tsek)

Organisation

Palmecentret arbetar i Olof Palmes anda för demokrati, mänskliga rättigheter och fred. Palmecenter är den svenska arbetarrörelsens samarbetsorganisation för internationell verksamhet och opinionsbildning.

Organisation (tsek)

Anställda

Lön högste tjänsteman
 
0
tsek/mån
Personalkostnader, andel av totala intäkter
0
%
Antal anställda

Tre effekter

1

Sydafrika. Olof Palmes Internationella Centers partnerorganisation ETU i Sydafrika har under 2015 varit mycket centrala i arbetet för att ta fram en South African Youth Policy, på uppdrag av South African Youth Council. SAYC är en officiell och lagstiftad struktur för ungas möjlighet att påverka lagstiftning och regeringspolitik, ett sk ungdomsråd. Denna policy antogs av parlamentet under 2015.

2

Syrien. Under 2015 har Palmecentret gjort en större insamling till förmån för människor på flykt ifrån krigets Syrien. Palmecentret har delat ut matpaket till de mest utsatta flyktingfamiljerna i Turkiet, Jordanien och Syrien, samt sovsäckar, skor, mediciner och hygienartiklar till flyktingar i Belgrad och vid gränsen till Kroatien.

3

Burma. Hälften av de valda parlamentsledamöterna från Aung San Suu Kyis parti National League for Democracy, som vann en jordskredsseger i valet i november 2015, utbildades av Palmecentrets samarbetsorganisation Institute for Peace and Social Justice.