...du kan också avgränsa din sökning genom att välja verksamhetsområde nedan.

Olof Palmes Internationella Center

Insamlingseffektivitet

84 %

Ändamålsandel

98 %

Totala intäkter

149 311 tsek

Storleksnivå

3

Demokrati

Organisationen har stadgar som finns tillgängliga på hemsidan, men uppfyller inte Givarguidens krav på en demokratisk uppbyggnad (organisationen har i...
Läs mer

Ekonomi

Organisationen presenterar inte årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse och årsmötesprotokoll på hemsidan och har därmed inte uppfyllt de k...
Läs mer

Transparens

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Intäkter (tsek)

Organisation

Palmecentret arbetar i Olof Palmes anda för demokrati, mänskliga rättigheter och fred. Palmecenter är den svenska arbetarrörelsens samarbetsorganisation för internationell verksamhet och opinionsbildning.

Organisation (tsek)

Anställda

Lön högste tjänsteman
 
0
tsek/mån
Personalkostnader, andel av totala intäkter
0
%
Antal anställda