...du kan också avgränsa din sökning genom att välja verksamhetsområde nedan.

Stora Sköndal

Insamlingseffektivitet

100 %

Ändamålsandel

Ingen uppgift

Totala intäkter

720 913 tsek

Storleksnivå

3

Demokrati

Stiftelser med offentliga stadgar tilldelas betyget grått. Givarguiden kan inte bedöma givarinflytandet i organisationen då stiftelser (till skillnad ...
Läs mer

Ekonomi

Organisationen presenterar inte funktionsindelad årsredovisning som Givarguiden efterfrågar för att kunna presentera jämförbar information och tilldel...
Läs mer

Transparens

Organisationen saknar beskrivning av (1) ledningsgruppens bakgrund och tidigare erfarenhet och har därmed inte presenterat all efterfrågad information...
Läs mer

Intäkter (tsek)

Organisation

Stiftelsen Stora Sköndal, som är en ideell stiftelse inom Svenska kyrkans ram, har till ändamål att utbilda främst ungdom till diakoner, diakonissor, kyrkokantorer och socialarbetare till tjänst i Svenska kyrkan och samhället i övrigt, att utöva egen diakonal verksamhet bl.a. i form av vård av äldre personer, sjuka och handikappade eller andra som är i behov av hjälp och stöd, att främja vetenskaplig forskning inom områden av betydelse för stiftelsens verksamhet.

Organisation (tsek)

Anställda

Lön högste tjänsteman
 
0
tsek/mån
Personalkostnader, andel av totala intäkter
33
%
Antal anställda