...du kan också avgränsa din sökning genom att välja verksamhetsområde nedan.

Forska Utan Djurförsök

Insamlingseffektivitet

95 %

Ändamålsandel

80 %

Totala intäkter

6 703 tsek

Storleksnivå

2

Demokrati

Stiftelser med offentliga stadgar tilldelas betyget grått. Givarguiden kan inte bedöma givarinflytandet i organisationen då stiftelser (till skillnad ...
Läs mer

Ekonomi

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts av Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna information på hemsidan....
Läs mer

Transparens

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Intäkter (tsek)

Organisation

Forska Utan Djurförsök är en forskningsstiftelse som arbetar för att djurförsök ska ersättas med vetenskapligt likvärdiga eller bättre djurfria metoder. Arbetet bedrivs dels genom att stödja forskning, och dels genom politisk påverkan, utbildning och information till allmänheten.

Organisation (tsek)

Anställda

Lön högste tjänsteman
 
0
tsek/mån
Personalkostnader, andel av totala intäkter
25
%
Antal anställda

Tre effekter

1

Lyckade resultat när det gäller utveckling av artificiella tarmslemhinnor. Detta möjliggör studier av infektioner i provrör istället för i levande djur, vilket är etiskt komplicerat och inte alltid visar vad som sker i människa.

2

Världsunik metod för provanalyser från patienter med leukemi. Patienter svarar olika på behandling och blir resistenta. Orsaken studeras i djurförsök, som inte fungerar tillfredsställande. Nu kan detta göras med bl a mänskliga leukemicellinjer, som odlas i en miljö liknande benmärgen där resistenta leukemiceller gömmer sig för att undkomma cellgifter.

3

Vidareutveckling av ”organs-on-chip”, dvs mänskliga organ på mikrochip.
Forskare har utvecklat en ”hjärna på chip” som kan användas i forskning om hjärntumörer, Alzheimers och Parkinsons samt för att studera ett brett urval av läkemedel och gifter för att förstå hur de når hjärnan och vilken effekt de har på nervceller. Den mänskliga hjärnan är komplex och består bl.a. av ett tätt nätverk av blodkärl (blod-hjärnbarriären). Många av barriärens viktiga funktioner är specifika för människan vilket är en stor utmaning vid läkemedelsutveckling för hjärnans sjukdomar. Dagens modeller är ofta baserade på djurceller vilket riskerar att ge missledande resultat.