...du kan också avgränsa din sökning genom att välja verksamhetsområde nedan.

Forska Utan Djurförsök

Insamlingseffektivitet

95 %

Ändamålsandel

80 %

Totala intäkter

6 703 tsek

Storleksnivå

2

Demokrati

Stiftelser med offentliga stadgar tilldelas betyget grått. Givarguiden kan inte bedöma givarinflytandet i organisationen då stiftelser (till skillnad ...
Läs mer

Ekonomi

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts av Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna information på hemsidan....
Läs mer

Transparens

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Intäkter (tsek)

Organisation

Forska Utan Djurförsök är en forskningsstiftelse som arbetar för att djurförsök ska ersättas med vetenskapligt likvärdiga eller bättre djurfria metoder. Arbetet bedrivs dels genom att stödja forskning, och dels genom politisk påverkan, utbildning och information till allmänheten.

Organisation (tsek)

Anställda

Lön högste tjänsteman
 
0
tsek/mån
Personalkostnader, andel av totala intäkter
25
%
Antal anställda