...du kan också avgränsa din sökning genom att välja verksamhetsområde nedan.

Föreningen Palmeras Vänner

Insamlingseffektivitet

95 %

Ändamålsandel

96 %

Totala intäkter

824 tsek

Storleksnivå

1

Demokrati

Organisationen har stadgar som finns tillgängliga på hemsidan, men uppfyller inte Givarguidens krav på en demokratisk uppbyggnad (förutsättningar för ...
Läs mer

Ekonomi

Organisationen presenterar inte årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse på hemsidan och har därmed inte uppfyllt de krav som ställts av Giv...
Läs mer

Transparens

Organisationen saknar beskrivning av (1) styrelsen bakgrund och tidigare erfarenhet och (2) styrelsens huvudsakliga uppdrag samt (3) detaljerade målsä...
Läs mer

Intäkter (tsek)

Organisation

Föreningen Palmeras Vänner samlar in pengar till rehabiliterings- och utbildningscentret C.A.I. Piña Palmera i Oaxaca, Mexiko och sprider information om deras verksamhet. Centret arbetar med barn och ungdomar i södra Mexiko.

Organisation (tsek)

Anställda

Lön högste tjänsteman
 
0
tsek/mån
Personalkostnader, andel av totala intäkter
0
%
Antal anställda

Tre effekter

1

Föreningen Palmeras Vänner stöder C.A.I. Piña Palmera, ett Rehabiliterings- och utvecklingscenter för personer med funktionsnedsättningar och deras familjer i Södra Mexico i delstaten Oaxca. Piña Palmera arbetar för att förbättra levnadsförhållandena för personer med funktionsnedsättningar i området. Arbetat baseras på Mänskliga rättigheter, Barnkonventionen och Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar. Palmeras Vänner har ett drygt 30-årigt samarbete med Piña Palmera, och bidrar med ca en tredjedel av deras årsbudget. De har förtroendet att använda dessa medel på det sätt de finner bäst. Föreningen Palmeras vänner följer verksamheten genom täta mejlkontakter och årliga besök.