Alla organisationer

Föreningen Palmeras Vänner

Föreningen Palmeras Vänner samlar in pengar till rehabiliterings- och utbildningscentret C.A.I. Piña Palmera i Oaxaca, Mexiko och sprider information om deras verksamhet. Centret arbetar med barn och ungdomar i södra Mexiko.

Resultat för 2017

Demokrati

Utmärkt

Ekonomi

Utmärkt

Transparens

Utmärkt

Utvärdering

Utmärkt

Demokrati Utmärkt

Organisationens stadgar finns tillgängliga på hemsidan och har enligt dessa ett öppet medlemskap samt uppfyller Givarguidens krav på en demokratisk uppbyggnad.

Ekonomi Utmärkt

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan.

Transparens Utmärkt

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Utvädering Utmärkt

Organisationen uppfyller de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern redovisning av utvärderingsarbete.

Finansiellt

Föreningen Palmeras Vänner har 778 000 kr i totala intäkter. 98.1 % är privata medel, och 1.9 % är offentliga medel.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

98 % Graph

Det kostar 2 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

99 % Graph

99 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Verksamheten

Bakgrund

Föreningen Palmeras Vänner bildades 1987 för att stödja rehabiliteringscentret C.A.I. Piña Palmeras verksamhet i Oaxaca, Mexiko. Centret har under åren utvecklats från ett barnhem för föräldralösa barn och funktionshindrade barn till ett rehabilitering – och utbildningscenter för hela området.

Övergripande målsättning

Föreningen Palmeras Vänners ändamål är att samla in pengar till C.A.I. Piña Palmeras verksamhet och sprida information om den verksamhet som där utförs. Målsättning är att barn och ungdomar med funktionsnedsättningar ska ha möjlighet att utveckla sina förmågor och åtnjuta samma rättigheter och respekt som andra.

Målgrupp

Barn och ungdomar vid Centro de Atención Infantil Piña Palmera (CAI) i södra Mexiko.

Verksamhetsmål och strategi

Piña Palmera arbetar med CBR, Community Based Rehabilitation. Med denna form av rehabilitering strävar man efter att alla delar av samhället ska vara delaktiga i och ha ansvar för rehabiliteringsprocessen. CBR stimulerar bildandet av lokala rehabiliteringsinstanser i vart och ett av de samhällen som deltar. Piña Palmera utbildar och handleder lokala rehabiliteringsvolontärer i varje by.

Personer med funktionsnedsättningar och deras anhöriga får i sin egen hemmiljö handledning av personal från centret så att de själva kan arbeta med sin rehabilitering. Tanken är att Piña Palmeras verksamhet ska spridas i regionen utan stora fasta investeringar. Piña Palmeras CBR-arbete sker med lokalradion och nära samarbete med lokala myndigheter, skolor och läkarstationer.

Piña Palmeras arbete med samhällsbaserad rehabilitering innebär att de har en metod för gemensamma insatser. Människor med olika kompetenser bidrar med sina specifika kunskaper till verksamheten som helhet, men arbetar också integrerat. I arbetslagen ingår yrkesspecialister, lokal personal som fortbildats, studenter och volontärer från olika länder. CBR är en modell som fungerar i praktiken och syftar till att sprida den erfarenhet centret samlat på sig under 25 års arbete med integrerad rehabilitering. För Piña Palmera har det betytt att de nått ett allt större antal personer med funktionshinder i området med sin verksamhet.

De som deltar i CBR kan vara personer med någon funktionsnedsättning, eller deras anhöriga.

Verksamhet

Piña Palmera är ett mexikanskt utvecklings- och rehabiliteringscenter för personer med funktionsnedsättningar. Vid centret tar man emot personer med alla slags funktionsnedsättningar samt deras familjer. Det här är en hemsida utgiven av den svenska stödföreningen Palmeras Vänner.

Piña Palmeras fokus ligger på att stärka arbetet med närbaserad rehabilitering, samt verka för att människor med funktionsnedsättningar ska synliggöras, rehabiliteras och kunna ta makt över den egna situationen.

Föreningen Palmeras Vänner arbetar med att stödja arbetet på Piña Palmera.

Tre resultat föregående år


Senast Uppdaterad:
2018-12-07

Organisationsnamn:
Föreningen Palmeras Vänner

Organisationstyp:
Medlemsorganisation med individuellt medlemskap.

Geografiskt fokus:
Sydamerika

Webbadress:
www.palmerasvanner.se

Facebook  

Postadress:
Box 4268
102 26 Stockholm

Telefon:
08-7185835

E-postadress:
palmeras@palmerasvanner.se

Organisationsnummer:
814800-9353

Plusgiro:
901191-7

Bankgiro:
901-1917

FRII:
Nej

90-konto:
Ja

Dokument:
PDF-dokument Charity Ratings ideella julklappsguide 2008
PDF-dokument Charity Ratings ideella julklappsguide 2007