...du kan också avgränsa din sökning genom att välja verksamhetsområde nedan.

Stiftelsen Läkare mot AIDS Forskningsfond

Insamlingseffektivitet

88 %

Ändamålsandel

123 %

Totala intäkter

652 tsek

Storleksnivå

1

Demokrati

Stiftelser med offentliga stadgar tilldelas betyget grått. Givarguiden kan inte bedöma givarinflytandet i organisationen då stiftelser (till skillnad ...
Läs mer

Ekonomi

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts av Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan.

Transparens

Organisationen saknar beskrivning av (1) detaljerade verksamhetsmål och strategier (effektrapport 2016) för att uppnå dem och har därmed inte presente...
Läs mer

Intäkter (tsek)

Organisation

Stiftelsen Läkare Mot Aids Forskningsfond arbetar för att stödja svensk forskning kring behandling, vaccin och prevention av HIV-infektion och AIDS.

Organisation (tsek)

Anställda

Lön högste tjänsteman
 
0
tsek/mån
Personalkostnader, andel av totala intäkter
0
%
Antal anställda

Tre effekter

1

Stiftelsen har givit forskningsanslag till flera projekt under året med syfte att bidraga till klinisk nytta för dagens HIV-infekterade individer.

2

Flera styrelseledamöter har genom personlig medverkan i sociala evenemang spridit kunskap om HIV till allmänheten.

3

Stiftelsen har medverkat i gymnasieprojekt för att öka kunskapen om infektionen och även stöttat unga forskare till att ägna sig åt HIV-forskning och kunskapsspridning.