...du kan också avgränsa din sökning genom att välja verksamhetsområde nedan.

Stiftelsen Läkare mot AIDS Forskningsfond

Insamlingseffektivitet

88 %

Ändamålsandel

123 %

Totala intäkter

652 tsek

Storleksnivå

1

Demokrati

Stiftelser med offentliga stadgar tilldelas betyget grått. Givarguiden kan inte bedöma givarinflytandet i organisationen då stiftelser (till skillnad ...
Läs mer

Ekonomi

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts av Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan.

Transparens

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten

Intäkter (tsek)

Organisation

Stiftelsen Läkare Mot Aids Forskningsfond arbetar för att stödja svensk forskning kring behandling, vaccin och prevention av HIV-infektion och AIDS.

Organisation (tsek)

Anställda

Lön högste tjänsteman
 
0
tsek/mån
Personalkostnader, andel av totala intäkter
0
%
Antal anställda